ՍՐԲՈՑ ՏԱՍԸ ԿՈՒՍԱՆԱՑ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

 Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­ւագ շաբ­թուան խորհր­դան­շա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն ա­ռա­ջի­նը։ Սրբոց տա­սը կու­սա­նաց յի­շա­տա­կը ո­չե­կո­չուե­ցաւ ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թեամբ։ Այս առ­թիւ ժա­մեր­գու­թեան ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, ո­րու կող­քին էին Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեան եւ Ար­մե­նակ Սրկ. Գա­զան­ճեան։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կեր­տու­հի­ներ սպի­տակ շա­պիկ­նե­րով ներ­կայ գտնուե­ցան ա­րա­րո­ղու­թեան՝ ի խորհր­դան­շումն Տա­սը կու­սա­նաց։ Ա­նոնց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը տար­բեր ի­մաստ մը վե­րագ­րեց հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեան։  Ժա­մեր­գու­թեան ըն­թաց­քին հան­դի­սա­դիր Հայր Սուր­բը խօ­սե­ցաւ նաեւ քա­րոզ մը եւ փո­խան­ցեց իր օրհ­նու­թիւն­նե­րը՝ սպի­տակ հան­դեր­ձան­քով ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րուն։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015