Լրահոս

ԱՐԺԱՆԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ

Հայաստանի հանրապետութեան նախագահը երէկ հիւրընկալեց իր ամենահաւանական յաջորդը։
Սերժ Սարգսեան փափաքելի կը նկատէ, որ երկրի ապագայ ղեկավարը ընտրուի խորհրդարանական լայնախարիսխ համագործակցութեան պայմաններուն ներքեւ։
Արմէն Սարգսեան յայտնեց, որ պիտի ջանայ արդարացնել իրեն նկատմամբ ցուցաբերուած մեծ վստահութիւնը։

«ՀԱՅՈՒ ՏՈՒՆ» ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԿԵԴՐՈՆԸ

Հայաստանի Լոռիի մարզի Սանահին գիւղին մէջ շուրջ մէկ տարիէ ի վեր կը գործէ «Հայու տուն» մշակոյթի եւ զբօսաշրջական կեդրոնը, որ մեծ հետա-քըրքրութիւն կը ստեղծէ զբօսաշրջիկներու մօտ։ «Արմէնփրէս»ի հաղորդմամբ, «Մեսրոպ Մաշտոց» խօսքի մշակոյթի կեդրոնի նախագահ, «Հայու տուն» մշակոյթի եւ զբօսաշրջական կեդրոնի հիմնադիր Նատիա Անտոնեանի խօսքով՝ կեդրոնին մէջ Սանահինի երեխաները կը բեմադրեն հայկական հարսանիք եւ շարք մը աւանդական ծէսեր։

ՍԱՆ ՌԵՄՈՅԻ ՄԷՋ ՊԱՏԱՆԻՆԵՐՈՒ ՄՐՑՈՅԹ

SanremoJunior մրցոյ­թին այս տա­րի կը մաս­նակ­ցի նաեւ Հա­յաս­տա­նը։ 
«Վե­րած­նունդ» մի­ջազ­գա­յին 9-րդ մր­ցոյթ-փա­ռա­տօ­նի շրջա­նակ­նե­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցող SanremoJunior (Պա­տա­նի­նե­րու Սան Ռե­մօ) եր­գի մի­ջազ­գա­յին 9-րդ մր­ցոյ­թի Հա­յաս­տա­նեան ընտ­րա­կան փու­լին, որ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Փետ­րուա­րի 7-ին Կիւմ­րիի մէջ, իսկ եզ­րա­փա­կիչ փու­լը կը կա­յա­նայ Ապ­րի­լի 18-ին Սան Ռե­մո­յի մէջ, Ի­տա­լիա։ 

ԱՌԱՆՑ ԻՐԵՆ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

«Ակօս»ի հիմնադիրը այսօր կը վերյիշուի՝ իր դէմ գործուած մահափորձի 11-րդ տարելիցին առթիւ:
Հանգուցեալ Հրանդ Տինք կ՚ոգեկոչուի բիւր յարգանքով՝ արդարութեան սպասումներու մթնոլորտին մէջ:

RFI-Ի ԿՈՂՄԷ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի հիմնադրութեան 110-ամեայ յոբելեանը կը շարունակէ արձագանգ ստեղծել զանգուածային լրատուութեան միջոցներուն մօտ։ Ի շարունակութիւն թրքական լրասփիւռներու վերջին օրերու հաղորդումներուն՝ ԺԱՄԱՆԱԿ-ի յոբելեանը կ՚արժանանայ նաեւ միջազգային զանգուածային լրատուութեան միջոցներու ուշադրութեան։

ՁԵԶՄԷ Ի՞ՆՉ ՏԱՆԻՄ ՊԷՅՐՈՒԹ

Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, Պէյ­րու­թի Հայ­կա­զեան հա­մալ­սա­րա­նի Հայ­կա­կան սփիւռ­քի ու­սում­նա­սի­րու­թեան կեդ­րո­նի տնօ­րէն Տքթ. Անդ­րա­նիկ Տա­գէ­սեան վեր­ջերս այ­ցե­լեց Պո­լիս։ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նի տնօ­րէն Տիգ­րան Զար­գա­րեա­նի հետ ան Պո­լիս ե­կած էր՝ «Հրանդ Տինք» հիմ­նար­կի հրա­ւէ­րով

Էջեր