Ընկերա-մշակութային

«ՇՈՒՇԻ ՄԱՄ»

ՊԵԼԼԱ ԼԱԼԱՅԵԱՆ
Արեւելահայերէնէ վերածեց՝
ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Եկեղեցիի բակի մէջ քանդուքարափ, խորտուբորտ էր գետինը...
-Պելոչկա, այդ քարը մի՛ կոխեր, այն քահանայի մը տապանաքարն է... Այստեղ թաղուած են եկեղեցականները...

«ՇՈՒՇԻ ՄԱՄ»

ՊԵԼԼԱ ԼԱԼԱՅԵԱՆ
Արեւելահայերէնէ վերածեց՝
ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Ես չէի գիտեր, որ աս կրնայ ըլլալ իմ տատիկի տան վերջին լուսանկարը...
Այդ օրը ես կը խորհէի, թէ հերթական լուսանկարն է, հերթական նոյն լուսանկարը, զոր միշտ կը քաշեմ նոյն տեղէն...

ՅԻՇՈՂՈՒԹԵԱՆ ՀԻՒՍՈՒԱԾՔՆԵՐ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Շուշիի գորգերու թանգարանէն տարհանուած նմոյշները այս օրերուն կը ցուցադրուին Երեւանի մէջ:
Սովորական ցուցահանդէսէ մը շատ աւելին. հաւաքածոյ մը՝ որպէս պատմական վկայութիւն եւ անցեալի մասին ապացոյց:

«ՄՏԱՅԻՆ ՃԱՐՊԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ»

ՊԻԱՆ­ՔԱ ՍԱ­ՐԸԱՍ­ԼԱՆ

Մտային ճարպակալութիւն անուան տակ բացատրուած է, թէ մտքի աւելորդ «բեռները» ինչպէս վտանգ կը սպառնան մտային առողջութեան եւ մարդկային յոյզերու համար։ Յատկապէս համացանցի օգտագործման տարածմամբ եւ անոր մարդկային առօրեայ կեանքի ներմուծումով, յոյս կը յայտնուէր, թէ համացանցի ընձեռած հնարաւորութեան շնորհիւ կարելի պիտի ըլլայ աւելի արագ եւ հեշտութեամբ հասնիլ ճիշդ տեղեկատուութեան։

Ո՞Վ Է ԱՄԵՆԱԴԺԲԱԽՏ ՄԱՐԴԸ,- ՍԻՐԱԶՈՒՐԿԸ

ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ

Սէ՜ր, որքա՜ն հեռու է ինձմէ այս զգացումը ու որքա՜ն օտար, մինչդեռ ատենօք այնքան սերտ բարեկամներ էինք մենք: Չեմ յիշեր, թէ ե՛րբ խզուեցան մեր յարաբերութիւնները, վստահ ալ չեմ, թէ արդեօք պիտի կարենա՞նք զանոնք վերստին բարւոքել:

ԼԱՐՈՒՄՆԵՐ

ԵՐԱՄ

Իր իսկ կռունկներու ձայնին հետեւելով, մէկ-երկու, մէկ-երկու, կը մտնէ բեմ։ Ծափողջոյններու տարափին տակ կը քալէ գործընկերներուն հետ, կը նստի իրեն յատկացուած տեղը, ջութակահարներու բաժնի վերջին շարքին։

ՅԻՇԵԼՈՎ ԱՐՇԱՄ ՏԱՏՐԵԱՆԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ընթացիկ փետրուարին ծնունդն էր հանրայայտ հայու մը եւս՝ գրող, խմբագիր, հրապարակագիր Արշամ Տատրեանի, որ ծնած է Անգարայի վիլայէթի Չորում քաղաքը, 1909 թուականին, ապրած եւ մահացած է Գահիրէ, 1956 թուականին:

ԱՌԱՋԻՆ ՅՈՒՇԵՐ

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Կ՚ըսեն, թէ մարդ ինքզինք կրնայ յիշել մանուկ տարքէն, բայց ոչ օրօրոցէն: Կը նշանակէ՝ ես բացառութիւն եմ, կամ ալ ինծի պէս բացառութիւններ կան, պարզապէս ես չեմ ճանչնար:

Էջեր