Ընկերա-մշակութային

ՀԵՌԱՏԵՍԻԼԻ ԱՇԽԱՐՀԷՆ. ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԵՒ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ՝ «ԱՐՋԸ»

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Ազատ ժամանակս կը սիրեմ արժեւորել մերթ գիրք կարդալով, մերթ շարժանկար կամ հեռուստաշար դիտելով եւ այլն։ Երկար ժամանակէ ի վեր չէի կրնար ժամանակ յատկացնել այդ բոլորին, սակայն վերջերս ուշադրութիւնս գրաւեց կարգ մը ընկերային ցանցերու վրայ «Արջը» խորագրեալ հեռուստաշարի կապակցութեամբ կատարուած գնահատագրերը եւ ուզեցի աչք մը նետել անոր, որպէսզի պատկերացում մը ունենամ այդ գրառումներու մասին։

ԱՆՄԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ ԵՒ ՄՐՄՈՒՆՋՆԵՐ…

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Վարդահոտ մը կ՚ուղեկցէր ինծի Պոլիս գտնուելու վերջին օրերուն: Սենեակը, ուր կը մնայինք, վարդեր չկային, սրճագոյն, երկար ցօղունով տարաշխարհիկ հաստ բոյս մը կար միայն, նոյն սենեակին մէջ օդափոխիչ հոտաւէտ ցողացիրներ նոյնպէս չկային, որոնցմէ վարդի կամ ուրիշ ծաղկահոտ բուրէր:

ԲԱՐԻՆ ՑԱՆԵՆՔ, ԲԱՐԻՔ ՀՆՁԵՆՔ - Ա.

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Մեր տունը պրպտած ատեն կարելի է զանազան անկիւններէ գտնել թուղթեր: Թուղթեր՝ ոչ թէ հասարակ, այլ յոյժ կարեւոր: Տարբեր թուականներու պատկանող այդ թուղթի կտորներու վրայ ես կազմած եմ նիւթական օգնութեան ցուցակներ:

ԱԴԱՄԵԱՆ ԻՐ ՄՏԵՐՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ - ՏԻԳՐԱՆ ԵՍԱՅԵԱՆԻ «ԱԴԱՄԵԱՆ ԻՐ ՄՏԵՐՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ» ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Եթէ դժուարահաճ մասնագէտներ, իր նկարչական արտադրութեանց մէջ տեսնել ուզեն մէկէ աւելի թերութիւններ, պիտի չկարենան, սակայն չխոստովանիլ, թէ ունին այնպիսի յատկութիւն մը, որ շատերուն կը պակսի եւ որ չի ստացուիր փորձառութեամբ կամ աշխատութեամբ:

ՊԶՏԻԿ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Ընդհանրապէս աշխարհի բոլոր քաղաքները օժտուած կ՚ըլլան մեծ ու փոքր պարտէզներով, որոնք անկասկած մեծ գոհունակութիւն կը պատճառեն բնակիչներուն: Ամերիկայի ամբողջ տարածքին կը հանդիպինք նման պարտէզներու կամ պարտիզակներու, որոնց «փարք» անունը կը տրուի:

ԱԴԱՄԵԱՆ ԻՐ ՄՏԵՐՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ - ՏԻԳՐԱՆ ԵՍԱՅԵԱՆԻ «ԱԴԱՄԵԱՆ ԻՐ ՄՏԵՐՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ» ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Դարասկիզբի հայկական գեղանկարչութեան յայտնի դէմքերէն Տիգրան Եսայեան (1874-1921թթ.) ծնած է Պոլիս, ապրած ու գործած է Փարիզի մէջ, սակայն կանխահաս մահը հարուածած է զինք։
Եսայեան մասնագիտական կրթութիւնը ստացած է Պոլսոյ Գեղարուեստներու վարժարանէն ներս։ Երիտասարդ հասակէն եղած է գծագրութեան ուսուցիչ Ղալաթիոյ Կեդրոնական վարժարանին մէջ։

ԿԻՐԱԿՄՈՒՏՔԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ. ԱՊՐԻԼ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՀԱՃԵԼԻ ԿԵԱՆՔՈՎ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Վաղուան Ճաշու ընթերցուածները հետեւեալներն են.
Եսայիի մարգարէութենէն 36.22-37.11:
Պօղոս առաքեալին Թեսաղոնիկեցիներուն ուղղած առաջին նամակէն 4.1-11:
Ղուկասի Աւետարանէն 13.1-9:

«ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԱԶ ՄԸՆ Է. ԱՐԹՆՆԱԼԸ ԿԸ ՍՊԱՆՆԷ ՄԵԶ»

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Հաղորդակցութիւնը յաճախ կը սահմանափակուի՝ որպէս հաղորդագրութեան թարգման: Այնուամենայնիւ, հաղորդակցութիւնը բարդ կառուցուածք մըն է, որ կ՚ընդգրկէ մարդու ամբողջ կեանքը։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ՝ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ. «ԱՐԾԻՒԸ ԻՐ ԲՈՅՆԻՆ ՄԷՋ»

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այս տարի կը լրանայ Երեւանի «Պուքինիսթ» գրախանութի հիմնադրման 90-ամեակը: Հայաստանի հնագոյն գրախանութներէն մէկը (որ արդէն գրախանութներու ընդլայնուած ցանց-ընկերութիւն մըն է) յոբելենական տարին նշանաւորած է կարգ մը ձեռնարկներով, ինչպէս նաեւ վերահրատարակած է արժէքաւոր պատմական գիրքեր, որոնք ժամանակակից ձեւաւորումով, տպագրական նոր որակով դրուած են ընթերցողի սեղանին:

Էջեր