Հոգե-մտաւոր

ԱԶԳԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ՝ ԳԻՆԻԻ ԵՒ ՕՂԻԻ ՀՈՏՈՎ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂ­ԼԵԱՆ

Հնդկաստանի անկախութեան շարժման ղեկավար, քաղաքական եւ հոգեւոր առաջնորդ Մահաթմա Կանտի դար մը առաջ իր խօսքը ուղղելով Քրիստոնեայ ժողովուրդին՝ կ՚ըսէր. «Ես կը սիրե՛մ ձեր Քրիստոսը, բայց ո՛չ ձեր Քրիստոնէութիւնը: Դուք Քրիստոնեաներդ նման չէ՛ք ձեր Քրիստոսին»:

ՅԱՅՏՆԻ ԱՆՅԱՅՏՆԵՐԸ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂ­ԼԵԱՆ

Իր կեանքին մէջ ո՞վ գէթ մէկ անգամ անուանի եւ երեւելի դէմք մը ըլլալու ցնորքով չէ տարուած. ո՞վ չէ ուզած դառնալ հանրահռչակ՝ անգամ կարճ ժամանակուան մը համար: Այդ համբաւին ու ցնորքին համար յաճախ մարդ պատրաստ է զոհել ամէ՛ն բան, որովհետեւ հանրահռչակ ըլլալու բուռն փափաքը կը սնի անմահ ու մշտագոյ ըլլալու սաստիկ փափաքէն: 

ՁԵՐՆ ՈՒ ՄԵՐԸ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂ­ԼԵԱՆ

Անվիճելի ճշմարտութիւն է, որ պատմութեան ընթացքին օտար ազգութիւններէ, հզօր զօրքերէ եւ հակառակորդ ոսոխէն աւելի հայն է հայուն վնաս պատճառողը։ Հայու մեծագոյն թշնամին հայը ի՛նքն է, որ շատ անգամ թէպէտեւ անարիւն՝ ճակատամարտէ մը աւելի վշտալի հետքեր կը ձգէ:

ԱՍՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆԱՍՈՒՆԸ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂ­ԼԵԱՆ

Այսօր ձեզի պիտի պատմեմ դէպքի մը մասին, որուն դիմաց «անզօր» է Սիամանթոյի «Յետոյ ջահով մը բռնկեցուցին մերկ մարմինները հարսներուն. Եւ ածխացած դիակները պարին մէջէն դէպի մահը գլորեցան…» խօսքերը: Դէպք՝ որ գուցէ շա՜տ աւելի կարեւոր է, քան ներկայիս անարդարօրէն զոհուող մանուկներն ու անօթութեամբ տառապող մարդկութեան հոծ բազմութիւն մը:

ՊԱՏԱՐԱԳԻՉ ՍԱՓՐԻՉԸ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂ­ԼԵԱՆ

Ամերիկայի Սաութ Տաքոթա նահանգի Փարքըր աւանին մէջ գաղթական հայ մը կ՚երթայ վաթսունի սեմին հասած միջահասակ սափրիչի մը մօտ՝ ածիլուելու համար:
Բազկաթոռին յենած կը սպասէ, որ իր կարգը հասնի: 

ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ ԱՏՈՂ ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐՆԵՐ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Գրական ճանապարհորդութեան ընթացքին որոշած եմ ընդհանրապէս քաղաքական նիւթեր չշօշափել, ժամանակաւոր ու անցաւոր գտնելով այդ մէկը, որովհետեւ քաղաքականութիւնը ուրի՛շ բան չէ, եթէ ոչ ազգերու, կուսակցութիւններու եւ տարբեր տարբեր խմբաւորումներու մէջ գոյութիւն ունեցող ընթացքին հաշիւներ, որոնք ցանկացած պահու ատակ են փոփոխութեան եւ յեղաշրջման ենթարկուելու՝ ի խնդիր այս կամ այն կողմի անյայտ շահերուն:

ԱՆԳԼԵՐԷՆԸ ԱՂԱՒԱՂՈՂՆԵՐԸ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Քաղաքականութենէ հեռու մարդ եմ, սակայն վերջերս կը նայէի մեր հայ մեծաւորներուն օտար երկիրներու եւ ժողովներու ընթացքին ունեցած ելոյթները: Միեւնոյն ժամանակ աչքէ կ՚անցընէի միւս պետութիւններու մեծաւորներունը:

ԴՐԱՄԸ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ԲԵՐԷ՛…

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Ներկայիս, հաւանաբար անցեալին եւս, մեծահարուստներու բերնէն կը լսենք մի՛շտ նոյն յանկերգը «ԴՐԱՄԸ ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆ ՉԻ՜ ԲԵՐԵՐ»: Եւ ի՜նչ զուգադիպութիւն, որ այդ խօսքը մի՜շտ ալ հարուստներու բերնէն դուրս կու գայ, որոնք գտած ըլլալով դրամը՝ չեն կրցած գտնել երջանկութիւնն ու ուրախութիւնը:

Ե՞Ս ԵՄ ՃԻՇԴ… ԿԱՄ ԴՈՒՆ ՍԽԱ՞Լ

ՀՐԱՅՐ ՏԱՂԼԵԱՆ

Ժամանակի փոփոխման հետ մարդ, կամայ թէ ակամայ, ի՛նք եւս կը փոխուի՝ բանիւ եւ գործով, որդեգրելով նոր բարքեր, սովորութիւններ ու ապրելակերպ: Անցեալին մարդկային ընկերութիւն մը կ՚ունենար հասարակաց գիծեր ընդգրկող ապրելակերպ մը, հաստատուած գաղափարական մը:

Էջեր