Թրքահայ կեանք

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 5

Ծանօթ է, թէ մերազն հաւատացելոց յուղարկաւորութեանց ու թաղման կարգերը կը կատարուին գերեզմանատանց մէջ՝ միայն ընտանեկան պարագաներու մասնակցութեամբ։ Իսկ անոնք, որոնք կը փափաքին այդ առթիւ նուիրատուութիւն կատարել բարենպատակ հաստատութեանց, կրնան հետեւեալ հաշուին փոխանցել գումարը եւ կրնան հեռաձայնել՝ 05394513921 համարին ու whatsapp-ով ստանալ իրենց ընկալագիրը։

Եկեղեցական

Հոգեմտաւոր

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Յիսուսի ճամբորդութիւնները միշտ հետիոտն կատարուած են, եւ աւետարաններու մէջ բնաւ ակնարկութիւն չկայ՝ որ երբեմն կամ գոնէ շատ յոգնած ատեն ձի կամ էշ գործածած ըլլայ. որով այս անգամ, Երուսաղէմ իր գալուստը «յաւանակի հեծելութեամբ», նորօրինակ հանդիսաւորութիւն մը նկատուած է։