Հարթակ

«ԷԹԻՔԷԹ»

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

-Դո՛ւք երեքդ,- ըսաւ մեր ակումբի մեզի համար այդ օրերու «մեծերէն»՝ ընկ. Ժամագործեան, մեր մօտ, սենեակ մտնելով, բարձրաձայն եւ հրանգող ոճով: Իսկ մենք երեք ընկերներով ակումբի «Քրիստափոր» գրադարանի երկար ու մաշած սեղաններու վրայ, մէկ կողմէ կարդալով, միւս կողմէ ալ իրարու հետ կատակելով, հո՛ն, զանազան երկիրներէ Հալէպ նոր հասած հայ մամուլի թերթերը, հիները նորերով փոխարինելով, կամ թուականի շարքերու տեղադրումներով զբաղուած էինք.

ԱԿՆԱՐԿ - 70 - «ԻՆՉՈ՞Ւ ԿԸ ԳՐԷՔ»

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Ունեցած սովորութեանս համաձայն, հայկական մամուլի հին պարբերականները կը թերթատէի: Հետաքրքրական գրութեան մը հանդիպեցայ Պոլիս տպուած «Իգնատ Աղա» շաբաթաթերթին մէջ, «Ինչո՞ւ կը գրէք» վերնագիրը կրող, որ լոյս տեսած է 27 դեկտեմբեր 1919-ին:

ՊԻՏԻ ԴԱՒԱՃԱՆԵ՛Մ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ (ԶԱՌԱՆՑԱՆՔ ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԱԽԻ ՄԱՍԻՆ)

ՄՈՒՀԱՄՄԱՏ ԱԼ-ՄԱՂՈՒԹ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Եւորպական համալսարանները թափառող արաբ դասախօսը, որ երկար տարիներէ ի վեր գաղթած էր իր երկրէն՝ սովէն ու ահաբեկչութենէն փախչելով, գիշեր մը եւրոպական քաղաքներէն մէկուն մէջ կը պտտէր, մինչ իր շուրջ եղող քաղաքակրթութիւնը, արդարութիւնն ու կանոնաւորութիւնը կը փայլէին ու ներդաշնակ էին տօնածառի նման:

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Առակաց 21.17-ին մէջ կը կարդանք. «Ուրախութիւն սիրողը կարօտութեան մէջ կ՚իյնայ»: Իսկ Պօղոս առաքեալին Փիլիպպեցիներուն ուղղած նամակին մէջ կը կարդանք. «Միշտ ուրախ եղէք Տիրոջմով. դարձեալ կ՚ըսեմ՝ ուրախ եղէք» (Փլպ 4.4):

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍՈՒԹԻՒՆ - 1

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Քաղաքական կուսութիւն արտայայտութիւնը ինծի յիշեցուց ֆրանսական հեռուստացոյցի մը կայանէն հաղորդուած մարզական լուր մը: Վերլուծողները զայն կապեցին մարզական խաղերու կազմակերպման-հիւրընկալման երկիրներու տարած գործին արդիւնքներուն հետ, ինչ որ կ՚առընչուի տուեալ երկրի մը ունեցած մարդու իրաւունքներու, աղտոտ քաղաքականութեան վարման զուգահեռ, մեծ ջանքերուն հետ այսպէս ըսած՝ երեսի լուացման ու աշխարհի հանրային կարծիքին եւ միջազգային ընտանիքին ներկայանալու մղումին իբրեւ յառաջադէմ, զարգացած, իրաւական ու համամարդկային արժէքներ կրող երկիր:

ԽԱՂԻ ՆՈՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

«Տաւուշը՝ յանուն հայրենիքի փրկութեան» ընդդիմադիր շարժման հերթական հանրահաւաքն ու զուգահեռ բողոքի ցոյցերը:
Տ. Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանեան պիտի կարողանա՞յ ապահովել, որ իշխանական ճամբարի երեսփոխանները վերատեսութեան ենթարկեն իրենց ամուր կեցուածքը. ներկայ օրերը անկիւնադարձային կը համարուին Հայաստանի ներքին քաղաքական համայնապատկերին տեսակէտէ:

ՅՈԲԵԼԵԱՆԷ ՄԸ ՇԱՏ ԱՒԵԼԻՆ…

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

ՀԲԸՄ-ի նախաձեռնութեամբ, 2009 թուականին հիմնուած Հայկական համացանցային համալսարանը (AVC) 15 տարեկան:
Արեւմտահայերէնի բաժինը կը համակարգէ Զեփիւռ Խպլիկեան-Թամերեան, որ շփումներ մշակած է նաեւ պոլսահայ կրթական մշակներու հետ:

ԿԱԶԶԷԻ ԱՌԱՋԻՆ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉԸ՝ ԳԵՂԱՄԸ

ՍԵՒԱՆ ՍԵՄԷՐՃԵԱՆ

Օրեր առաջ, Գահիրէի կեդրոնի բանուկ փողոցներէն մէկուն մէջ ամուսնոյն հետ քալող մեծահասակ կնոջ մը ուշադրութիւնը գրաւեց կախուած ազդ մը, որ զինք տարաւ դէպի հեռաւո՜ր անցեալ։ Հինգ թէ վեց տարեկան էր ան, երբ մայրը ձեռքէն բռնած տարած էր այդ օրերուն Կազզէի մէջ գործող միա՛կ լուսանկարիչին՝ Գեղամին աշխատանոցը։

Կ՚ԸՍԵՆ…

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

​Կ՚ըսեն... հայու երկնքի գարունն էր կորսուած,
Իսկ երկիրն ալ՝ ցաւի աշխարհ դարձած,
Եւ բոլոր երազները լռած, քայքայուած,
Ինքն ալ կեանքի աղմուկին՝ զինաթափ կեցած:

Էջեր