Հարթակ

ԵՐԲ ՀԱՅԵՐԷՆԸ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ Է ՀԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՆ ԻՆՉՊԷ՞Ս ԿՐՆԱՅ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՏԵՂ ԳՐԱՒԵԼ ԱՇԱԿԵՐՏԻՆ ՀՈԳԵՄՏԱՒՈՐ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՄԷՋ

ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ

Իրաւ՜, չեմ գիտեր, թէ ո՞ր ամէնորոշ ատեանի անբեկանելի դատավճիռով կամ, ըսենք, ո՞ր վերաշնորհ տրամաբանութեամբ՝ հայերէնը կը դիտարկուի որպէս երկրորդական, յաճախ անկարեւոր դասանիւթ, շատ անգամ նոյնիսկ օգնութեան կը կանչուի, երբ անոր անմիջական կարիքը զգացուի (այլ խօսքով՝ երբ ոչ-հայագիտական դասանիւթերու համար յաւելեա՜լ դասաժամեր պահանջուին):

ԾՆՆԴԵԱՆ 120-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ. ԹԱԹՈՒԼ ԱԼԹՈՒՆԵԱՆ (1901-1973)

ՍԱՄՈՒԷԼ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Հայ երաժշտական արուեստի խոշորագոյն դէմքերէն մէկն է Թաթուլ Ալթունեան՝ ազգային մշակոյթին, անոր զարգացման բերած իր նպաստով: Անուն մը, որ սերտօրէն կապուած է հայ երգի հետ, հարազատ ու մօտիկ ամէն մէկ հայու սրտին հայրենիքի թէ արտերկրի մէջ:

ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ, ՆՈՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐ. ԱՆՕԴԱՉՈՒ ՍԱՐՔԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ ԵՒ... ՈՉ ՄԻԱՅՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Պատերազմները կը փոխուին. այդ փոփոխութիւնները առընչուած չեն պատերազմներու աշխարհագրական դիրքերով կամ մարտերուն ընթացքին օգտագործուած զէնքերու տարբերութեամբ, այլ կան շատ աւելի խորքային պատճառներ, որոնք կապուած են պատերազմին մասնակցող երկու կամ երեք կողմերու շահերու փոխկապակցութեամբ կամ հակառակը տարաձայնութիւններով, նոյնիսկ մինչեւ պատերազմը վարելու քաղաքականութեամբ։

ՁԱՆՁՐԱՆԱԼԷ ԽՈՒՍԱՓԻԼ

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Այն պահուն, երբ քորոնաժահրի համաճարակը իր զանազան ձեւերով կը ձգձգուի, կը քաշքշուի, մեկուսացումը իր բոլոր անպատեհութիւններով կը տնտնայ, դուք վստահաբար կը ձանձրանաք եւ ատիկա կրնայ վատ ըլլալ: Ըստ վերջերս «Պի. Պի. Սի.»ի կայքին մէջ տպուած յօդուածի մը, դրամին միւս երեսն ալ կայ…

ԱՏՈՆԻՍԷՆ ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ

Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Մեր տան մէջ ուրուականներու պատմութիւն,
Որոնցմէ մեր շրթները կը յիշեն,
Կը պահեն զանոնք գութանն ու մառանը:
Հոն մեր հեռաւորութիւնները լուսաւորուեցան,
Հոն երազեցինք անորոշութիւնները:
Կ՚ոստոստէինք մոլորակէ մոլորակ,
Կը թռչէինք սերունդէ սերունդ:

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԴԷՊԻ Ո՞ՒՐ…

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լիբանանի մէջ գերակշռող կը մնայ տնտեսական տագնապը. տագնապ, որ իր քղանցքին տակ առած է երկրի ամենատարբեր ոլորտները։ Այդ ոլորտներու կարգին կարեւոր տեղ ունի կրթականը, որ տնտեսական տագնապին զուգահեռ մեծ հարուածներ ստացաւ քորոնաժահրի համավարակին պատճառով։

ՄԸՍԹԸՐ ԼԱՅԶԱ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Այդ օրերուն ապրիլ ամիսը նոր սկսած էր դառնալ ապրող ներկայութիւն եւ միւս կողմէ ալ քորոնաժահրը կամաց-կամաց նահանջի ճամբան բռնած ըլլալով, ամէն բան դանդաղօրէն սովորական սկսած էր դառնալ: Ահա քեզի կեանքի նոր էջ:

Էջեր