Հարթակ

ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՀՐԿԻԶԵՑԻՆ ԲԱՅՑ ՈՉ ՀՈԳԻՆ

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Թանձր գիշեր է դարձեալ։ Քայլամոլոր կ՚ուղեւորուիմ դէպի տուն։ Անէութեան զգացումը կը փորձէ զիս։ Գիտակցութեան առջեւ սակայն կ՚անէանայ ինքը՝ անէութիւնը։ Գիտակցութեանս ներզօր ուժով կը վերյիշեմ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ բոժոժաձայն զանգին ձայնը, որ ողջ մարմնիս եւ էութեանս մէջ կը տարրանայ։

ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԻՆ ՄԱՍԻՆ

ՊԵՏՐՈՍ ԹՈՐՈՍԵԱՆ

Յունիս ամսուն ընթացքին, առիթը ունեցանք այցելելու Եգիպտոսի մայրաքաղաքը՝ Գահիրէն ու աւելի մօտէն ծանօթանալու տեղւոյն հայկական գաղութին, որ ունեցած է յիշատակելի եւ պատուական անցեալ մը:

ԻԿՆԱՍԻՕ ԲԱԼԱՍԱՆԵԱՆ. «ՄԵԾԱՊԷՍ ՏՊԱՒՈՐՈՒԱԾ ԵՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՄԲ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿ-ի հարցումներուն կը պատասխանէ արժանթինահայ գործարար եւ հասարակական գործիչ Իկնասիօ Բալասանեան:

ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՆԻՒԹ

ՊՕՂՈՍ ՇԱՀՄԵԼԻՔԵԱՆ

«Ազատ նիւթ: Ձեր նախընտրած նիւթի մասին գրեցէք», ըսաւ մեր հայերէնի ուսուցիչը՝ Մ. Իշխան:
Դիւրին չեղաւ նիւթ մը ընտրելը: Այդ օր այն փորձառութիւնը ունեցայ, որ գրութեան մը ամենադժուար մասը հետաքրքրական նիւթի մը ընտրութիւնն է:

ՊԷՅՐՈՒԹ-ԴԱՄԱՍԿՈՍ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԴԷՊԻ Ո՞ՒՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լիբանանի կառավարութեան 9 Օգոստոսի նիստի աւարտին վարչապետ Սաատ Հարիրի լռութեամբ «կ՚արտայայտէր» իր անհանգստութիւնը: Վարչապետ Հարիրիի ղեկավարած կառավարութիւնը, որ ինն ամսուան կեանք ունի, առաջին անգամն էր, որ քննարկման սեղանին կը դնէր Սուրիոյ հետ յարաբերութեան խնդիրը:

ԵԿԷՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆԻՆՔ՝ ՈՐՊԷՍԶԻ 2018 ՄԱՅԻՍԻՆ, ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԸ ՆՇՈՒԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՒ ՀԱՄԵՐԱՇԽ ՈԳԻՈՎ

ՏՔԹ. ԱՐՇԱՒԻՐ ԿԷՕՆՃԵԱՆ

Վստահ եմ թէ այս կոչ-վերնագիրը զարմանք չի պատճառեր եւ անակնկալ մը չէ հայ կեանքի առօրեայ բանավէճերուն հետեւող ընթերցողներուն համար, ըլլան անոնք Սփիւռքի թէ Հայաստանի մէջ:

​Ի՞ՆՉ ՄՇԱԿՈՒԵՑԱՒ ՀԱՊՄՈՒՐԿԻ ՄԷՋ. ՍՈՒՐԻԱՆ ՆՈՐ ԹԱՏՐԵՐԳՈՒԹԵԱՆ ՄԸ ՍԵՄԻ՞Ն

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սուրիական տագնապի զարգացումներուն մօտէն հետեւողներուն համար յստակ ու երեւելի է, որ տակաւին մօտիկ անցեալին պատերազմական թէժ ճակատներ հանդիսացած տասնեակ շրջաններ սկսած են համաձայնութեան թատերաբեմ դառնալ: Երկրին մէջ օր ըստ օրէ ընթլայնող այդ համաձայնութեան կէտերը Սուրիան կը դնեն նոր փուլի մը մէջ:

​ԶԱԽՈՅԻ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ Տ. ՄԱՄԲՐԷ ՔՀՆՅ. ՀՄԱՅԵԱԿԵԱՆ. «ՇԱՏ ԴԺՈՒԱՐ Է, ՈՐ ՀԱՅԵՐԸ ԿՐԿԻՆ ՄՈՒՍՈՒԼ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հիւսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարութիւնը յատուկ նշականակութիւն ունեցաւ յատկապէս «Իրաք-Շամի իսլամական պետութիւն» ահաբեկչական խմբաւորումէն Իրաքի զանազան քաղաքներու մաքրագործումէն ու յատկապէս Մուսուլ քաղաքի ազատագրումէն ետք: Այդ հանգրուանին էր նաեւ, որ շուրջ հարիւր հայ ընտանիքներ գաղթականի կարգավիճակով կը հասնէին Հիւսիսային Իրաքի տարբեր քաղաքները. ինչպէս՝ Էրպիլ, Զախօ, Հաւրեսք եւ Աւզրուք:

ՀԻԱՍԹԱՓՈՒԹԻՒՆ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Բարեկամուհիներով համախմբուած կը զրուցեն Աստղիկենց տան մէջ: Տարիներու մտերմութիւնը զիրենք հաւաքած է այս անգամ Երեւանի մէջ: Զուարթախոհ ու հումորով լի յուշեր կը թեւածեն, որոնք կը քաղցրանան ժպիտներով ու քահքահներով:

ՌՈ­ՄԷՆ ԿՈԶ­ՄՈ­ՅԵԱ­ՆԻ «ԻՄ ԿԵԱՆ­ՔԻ ՀԱ­ՒԱ­ՏԱՄ­ՔԸ»

ՀԱՄԲԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

Սեղանիս վրայ է իմ թանկագին բարեկամ Ռոմէն Կոզմոյեանի «Իմ կեանքի հաւատամքը» անուն գիրքը, որուն արտաքին տեսքը առաջին իսկ րոպէէն ընթերցողին վրայ կը ձգէ դարերէն հասած մագաղաթի տպաւորութիւն, իսկ հազիւ բանաս ու կը սկսիս ընթերցել զայն, կը թաղուիս մտածումներու խորը, որովհետեւ քեզ կ՚առինքնէ գիրքին բովանդակութիւնը իր բազմատեսականիութեամբ, եւ որ իր մէջ ունի տասնամեակներէն հասած, ապրուած եւ կեանքէն փրցուած քաղցր ու ցաւոտ յիշողութիւններ, ուր շատ մը էջերու մէջ դէմքեր ու դէպքեր արդէն կը պատկանին «անցեալ կատարեալ»ին:

Էջեր