Հարթակ

ԹԱՏՐՈՆԸ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

-Ի՞նչ կ՚ուզէք ներկայացնել Նոր տարուան առթիւ:
Հարցումը կ՚ուղղուի շաբաթօրեակի ուղեկիցներէն՝ մասնակիցներուն, մօտ քսան մանուկ եւ պատանի.
-Թատրո՛ն...
Կը պատասխանեն գրեթէ միասնաբար:

ՄԱԼԱՐԻԱ ԿԱՄ ԴՈՂԷՐՈՑՔ

ԲԺԻՇԿ ՎԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մեր նկարագրած հիւանդութիւնը մալարիայի կամ դողէրոցքի հասարակ ձեւն է, որ բոլորը լաւ կը ճանչնան:
Բայց կան նաեւ ուրիշ տեսակներ, որոնց մասին նոյնպէս պէտք է տեղեկութիւն ունենանք:

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՌԱԿԱՑ ԳԻՐՔԷՆ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Սէր եւ ատելութիւն. այս երկուքը կարծէք անբաժան ընկերակիցներն են մարդոց, միշտ ներկայ են անոնց առօրեային մէջ: Առակաց գիրքին մէջ սիրոյ եւ ատելութեան մասին գրուա՞ծ է:

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

ՇՆՈՒՏԱ Գ. ՀԱՅՐԱՊԵՏ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Եթէ մեղքին վարձատրութիւնը մահ է (Հռ 6.23), հապա սատանան ինչո՞ւ չմեռաւ, նկատի ունենալով որ առաջին մեղանչող արարածն է:
Պատասխան.
Սատանային համար ըսուած մահը՝ յաւիտենական կորուստն է:

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ

Շատ կը քննարկուի, թէ ի՞նչ ըսել է պատմական սխալ եւ ինչպէ՞ս ու ինչպիսի՞ հանգամանքներով, չափանիշներով ու պրիսմակներով կը դիտուի ան: Բնականաբար, պատմական սխալ ընկալումն ու հաստատագրումը աւելի քաղաքական տեսակաւորումներ են, ինչպէս ընդհանուր մարդկային պատմութեան ընթերցելի, վերծանելի որդեգրուած եւ ներկայանալի տարբերակը քաղաքականն է, քանի ղեկավարումով զարգացած է մարդկութիւնը:

ԲԱՐԵՐԱՐ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԻՒՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

«Կեանքի մէջ կան մարդիկ, կան նաեւ ընկերներ, որոնք կրնան անմիջական կապի մէջ չըլլալ հետդ»:
Վահան Իշխանեանի անբասիր եւ անթառամ յիշատակին. ան դարձաւ ու մնաց՝ որպէս ամենէն շատ երանգ ունեցող, ամենէն շատ մեր գոյներն ու ջղայնութիւնները իմացող, սակայն ամենէն շատ իր ու մեր Հայաստանը պաշտող մարդը:

«ԲԻ՛Բ»

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

-Բի՛բ, գտայ քեզ, Կարօ՛, ոտքերդ կ՚երեւին այդ օթոյին ետեւը:
-Միշտ ալ շուտով կը գտնես, հա՞:
-Է՛, դուն ալ միշտ այդ նոյն տեղը կը պահուիս, միայն օթոյին գոյնը կը փոխուի. ուրիշ տե՛ղ մը գտիր:

ՄԱԼԱՐԻԱ ԿԱՄ ԴՈՂԷՐՈՑՔ

ԲԺԻՇԿ ՎԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Այսպիսով մենք իմացանք մալարիայի իսկական պատճառը, բայց ատիկա բաւարար չէ: Անհրաժեշտ էր փնտռել-տեսնել, թէ ուրկէ՞ եւ ի՞նչ կերպով մեր մէջ կը մտնեն այդ մակաբոյծները (փարազիտները):

Էջեր