Հարթակ

ԶԱՔԱՐԻԱ ՁԱԳԵՑԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՀԱՅՈՑ

Գրաբարէ թարգմանեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Իսկ այսօր, այսօրուան մեծ եւ հոյակապ օրը՝ Հինգշաբթին, կարգելով շարակարգեցինք խորհրդածութեան բացափայլութիւնը, որ նոյնինքն արարչագործութեան հինգերորդ օրուան օրինակն ու պատկերն է, որուն ընթացքին ջուրերը բղխեցան՝ Աստուծոյ հրամանով, բոլոր տեսակի կենդանիները՝ երկրի, երկինքի եւ ջուրերուն մէջ եղող, իւրաքանչիւր սեռրն ու տեսակները բաժնուած եւ որոշուած (իրարմէ), որոնք կ՚ընթանան ջուրերու շաւիղներէն. (անոնց) շնչառութիւնը՝ ռնգուքներով չեն կլաներ օդը, այլ ջուրէն կ՚արտաշնչեն, ինչպէս ցամաքայինները՝ օդը։ Հողմերը անոնց ըմպելիքներն են, ինչպէս ցամաքայիններունը՝ ջուրերը. որովհետեւ խորերէն դէպի վեր կ՚ընթանան օդ կլանելու. ինչպէս որ ցամաքայինները խեղդելով կը սպաննեն ջուրերը, նոյնպէս եւ ջրայինները՝ օդը։

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Ամերիկեան օրացոյցին մէջ կան իւրայատուկ օրեր, երբ պետական պաշտօնատեղիներն ու հանրային դպրոցները փակ կը մնան, յիշատակելու այդ օրերուն զուգադիպող տօները։ Օրինակ՝ Մարթին Լուտըր Քինկ օր, Նախագահներու օր, Նահատակաց օր, Բանուորական օր, Վեթերաններու օր եւ այլն։

ՀԱՅԵՐԷՆՆ ՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊՈԼՍԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ (Դ.)

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Նախորդ քանի մը յօդուածներուս մէջ անդրադարձած էի Թուրքիոյ մէջ հայ ինքնութիւնը ծածկելու երեւոյթին ու անոր լեզուական դրսեւորումներուն։ Ժամանակակից պոլսահայոց մօտ հայերէնի օգտագործման նիւթով շարքին վերջինը պիտի ըլլայ այս յօդուածը, որուն մէջ պիտի անդրադառնամ անձնանուններու թեմային։ Անձնանունները, ի վերջոյ, թէ՛ լեզուական երեւոյթ են, թէ՛ ինքնութեան։

ՀԱՅԵՐՈՒՆ ԲԵՐԱԾ ՆՊԱՍՏԸ՝ ՍՈՒՐԻՈՅ ԵՒ ՄԱՆԱՒԱՆԴ ՀԱԼԷՊ ՔԱՂԱՔԻՆ

Պատմաբան ԱՄԷՐ ՌԱՇԻՏ ՄԸՊԱՅԷՏ
Արաբերէնէ թարգմանեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հայերը առաջինն են, որոնք արդի բժշկութեան եւ վիրահատութեան հիմքը դրած են Սուրիոյ մէջ։
Հայերը քաղաքակրթական մեծ դեր ունին Սուրիոյ բժշկական, գիտական, կրթական, ճարտարապետական, շինարարական եւ վաճառականական զարթօնքին մէջ։

 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒՀԻ ՆՈՒՇԻԿ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆԻ ՏԵՍԱԿԷՏՆԵՐԸ՝ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ, ՀՈՂԻ ԵՒ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Երկար ժամանակէ ի վեր Հայաստան հաստատուած արմատներով սուրիահայ բանաստեղծուհի Նուշիկ Միքայէլեան միայն գրականութեան նուիրեալ մը չէ։ Զանազան առիթներով եւ ամենատարբեր օրակարգերու վերաբերեալ տեսակէտ ունեցող մեր գործընկերը (գործընկերութեան կտրուածքը անշուշտ փոխառընչուած՝ հայ գիր ու տիպի հանդէպ Նուշիկի ունեցած անվերապահ եւ նուիրական սէրն է, որ մեր օրերուն դարձած է հազուագիւտ երեւոյթ) ամէն բանէ առաջ Հայաստանի մեծ սիրահար է։

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԸ ԴԺՈՒԱՐԱՑՆՈՂ ԳՈՐԾՕՆՆԵՐ

ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Հակառակ ամբողջ աշխարհի կողմէ հաստատուած այն իրողութեան, որ կլիմայական փոփոխութիւնը ամենէն լուրջ սպառնալիքն է մարդկութեան, Միացեալ Նահանգներ տակաւին կը ձեւացնեն, որ չեն տեսներ եւ չեն լսեր՝ խուսափելով միջազգային խորհրդաժողովներէն կամ որոշումներէն: Բայց՝ մինչեւ ե՞րբ: Բրիտանական «Կարտիըն» թերթի կայքը վերջերս հետաքրքրական յօդուած մը հրապարակած է այս առընչութեամբ:

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Գրաբարէ թարգմանեց՝ 
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Յառաջիկայ կիրակի 14 ապրիլին, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին պիտի յիշատակէ մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին յաղթական մուտքը Երուսաղէմ, որ մեր ժողովուրդին մօտ յայտնի է Ծաղկազարդ անունով: Ծաղկազարդը այլ ժողովուրդներու մօտ ծանօթ է Արմաւենեաց օր անունով:

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳ ՀԱՐՑԵՐ ՈՒ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՆՈՒԱՐԴ ՄԱՏՈՅԵԱՆ-ՏԱՐԱԳՃԵԱՆ

Մեր ազգային կեանքին մէջ որքան լուսաւոր եւ մխիթարական երեւոյթներ կան, նոյնքան ալ կան մտահոգիչ հարցեր ու խնդիրներ։ Տարիներէ ի վեր կը գրենք ու կը պայքարինք մեր հաւաքական կեանքին մէջ գետին գտած դատապարտելի տխուր երեւոյթներու մասին։

Էջեր