Հարթակ

ԹԷ ԻՆՉՈ՞Ւ ԱՆՀՐԱՇԵԺՏ Է, ՈՐ «ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ» ԴԱՍԱՆԻՒԹԸ ԴԱՍԱՒԱՆԴՈՒԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԷՆ ՆԵՐՍ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Այս յօդուածը քանի մը ամիս առաջ գրած էի, սակայն չէի հրապարակած, մտածելով որ եղածը թիւրիմացութիւն էր: Սակայն, մէկ-երկու օր առաջ Կրթութեան նախարարութեան կողմէ եղած յայտարարութիւնը «Հայ Եկեղեցւոյ Պատմութիւն» («ՀԵՊ») դասանիւթին վերաբերեալ, պատճառ դարձաւ, որ այս գրութիւնս լոյսին տամ:

ՊԱՄ, ԵՐԵՒԱՆ, ՊԱՄ (27)

ԵՐԱՄ

Յետմիջօրէին, երբ արեւն արդէն անցեր էր Մաշտոցի պողոտայի վրայէն, եւ յայտնուեր էր միւս՝ արեւմտեան կողմը, Զանան հասաւ Մաշտոցի պուրակ։ Մի քանի օր առաջ, Նորայի հետ երկրորդ, բայց իրական՝ առաջին, հանդիպման աւարտին, ժամադրուեր էին այնտեղ, ժամը չորսին։

ԱՄՄԱՆԷՆ ՄԱՐԱԼ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ. «ԱՅՍՈՒՀԵՏԵՒ, ԱՌԱՆՑ ԴՊՐՈՑԻ, ՄԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՅԱՏԵՒՈՒՄԸ ՎՏԱՆԳՈՒԱԾ Է»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Մայիսին Ամմանի միակ հայկական վարժարանը կը միանար ցանկին սփիւռքի այն վարժարաններուն, որոնք զանազան պայմաններու տակ, յաճախ անսպասելիօրէն վերջնականապէս կը լռեցնէին իրենց զանգերը եւ կը փակէին մեծ դարպասները։

«ԿԵՍԱՐԻ ՕՐԷՆՔ»ՈՎ ԱՄՆ ՍԱՍՏԿԱՑՈՒՑ ԻՐ «ՊԱՏԵՐԱԶՄ»Ը ՍՈՒՐԻՈՅ ԵՒ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԴԷՄ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Հակառակ «Քովիտ-19» համավարակով պայմանաւորուած իրավիճակին, Մերձաւոր Արեւելքի դրութիւնը կը շարունակէ մնալ պայթուցիկ։

ՊԵՏԱԿԱՆ ԸՄԲՌՆՈ՞ՒՄ, ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹԻ՞ՒՆ, ԹԷ՞ ԱՄԲՈԽԱՀԱՃՈՒԹԻՒՆ

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Հայաստանի ներկայ անբաղձալի կացութիւնը եւ հակամարտութիւնները ըմբռնելու, դատելու, զանոնք յաղթահարելու համար եւ անմիջական կեանքի վերաբերող գնահատումներ ընելէ առաջ, ըսելէ առաջ, թէ ո՞վ ճիշդ է, ճիշդ ուղիի վրայ, օգտակար է երկրին եւ ժողովուրդին, պէտք է մտածել բառերով եկած իմաստներու եւ անոնց հետեւանքներուն մասին:

ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 90-ԱՄԵԱԿ. ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ ՕՏԱՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

ՍԵԴԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ-ԽՏԸՇԵԱՆ

Եթէ երբեք նախնական ու համեստ բնութագրում մըն է դպրոց հասկացողութիւնը, ճեմարանը բաւարար է գոհացնելու ակադեմական որակումը 90-ամեայ կրթական այս օճախին, որ կոչուեցաւ «Հայ Ճեմարան» բառին իսկական տարողութեամբ ու ամբողջացաւ ազգային գաղափարախօսական տարազումով։

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՀԱՆԴԷՊ ԱՌԿԱՅ ԴԺԳՈՀՈՒԹԻՒՆԸ ԲՈՂՈՔԻ ՆՈՐ ԱԼԻՔ ՊԻՏԻ ԲԵՐԷ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Մինչ աշխարհի տարածքին քորոնա վարակը սկսած է նահանջել (մասնաւորապէս Եւրոպայի տարածքին, անդին խոցելի կը շարունակէ մնալ Հարաւային Ամերիկայի՝ Պրազիլիան, Միացեալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը), Հայաստանի մէջ իրավիճակը բաւական մոխրագոյն, նոյնիսկ անմխիթար է։

ԻՇԽԱՆ

ՏԻՐՈՒԿ ՄՆԱԿԵԱՆ-ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ

Ինը տարեկան էի: Մօրաքրոջս ձեռքէն բռնած, մտանք դարպասէ մը: Մուտքին՝ պահակի նման ծերունի մը նստեր էր եւ հանդարտ, անժպիտ, կը բարեւէր բոլորին:

Էջեր