Հարթակ

ԵԿԵՂԵՑԻՆ՝ ՀՈԳԵՆՈՐՈԳ ԲՆԱԿԱՐԱՆԸ ԱՍՏՈՒԱԾՊԱՇՏՈՒԹԵԱՆ

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Կարծիք յայտնողներու եւ կեանքի տեսութիւն պարզողներու թիւը ներկայ դարուս բաւականին աճած է։ Կարծիք յայտնողները, չունենալով հիմք ու նախընթաց, այստեղ-այնտեղ կը շաղփաղփեն եւ կը փորձեն անժամանցելի արժէքները իմաստազրկել։

ՊՈԼՍՈՅ ՄԷՋ ԿԸ ՆՇՈՒԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ապահով եմ, որ այս շաբաթավերջին պոլսահայութիւնը իր ամբողջական ներկայութեամբ  գեղեցկագոյն առիթ մը պիտի ունենայ նշելու Հայաստանի Հանրապետութեան  Անկախութեան  տարեդարձը:

ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ՝ ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

ԱՅԳԻԻՆ ՄԷՋ
Աշնան մեղմանուշ զեփիւռին հետ, ցերեկուան արեւուն ջերմութիւնը վայելելու համար սփիւռքահայ, եօթանասուններուն մէջ կին մը քալելով կը շրջի իր վարձակալած բնակարանի մօտակայ այգիին մէջ:

ԼՐՏԵՍՈՒԹԻՒՆԴ ՔԵԶ Ո՞ՒՐ ՊԻՏԻ ՀԱՍՑՆԷ

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Խօսք բերելու եւ խօսք տանելու «մար-տարուեստը» լրտես մարդուն «դրամա-գլուխն է»։ Այդ «մարտարուեստ» կոչուած մասնագիտութեան ծալքերն ու ելեւմուտը միայն լրտեսը ինք գիտէ ու կը տիրապետէ։

ՄԻՆՉԵՒ Ո՞ՒՐ ԿԸ ՏԱՆԻ ՌԻԱՏ-ՄՈՍԿՈՒԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սէուտական Արաբիոյ Սելման պըն Ապտըլ Ազիզ թագաւորի Մոսկուա տուած այցելութիւնը տակաւին երկար ժամանակ պիտի դառնայ վերլուծողներու եւ քաղաքական մեկնաբաններու ուշադրութեան կեդրոն:

ԼԵԶՈՒԻ ԾԱԳՄԱՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Լեզուաբանութեան կարեւորագոյն խնդիրներէն մէկն է լեզուի ծագման հարցը։ Այս հարցը մեծ հետաքրքրութիւն յառաջացուցած է շատ վաղ ժամանակներէ ի վեր։ Տարբեր ժամանակներուն մարդիկ տարբեր բացատրութիւններ տուած են լեզուի ծագման մասին, սակայն այդ պատասխաններուն ոչ մէկը կարելի է կատարեալ համարել։

 

​ԼԻԲԱՆԱՆՑԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐ ՀԵՐԹԱԲԱՐ Կ՚ԱՅՑԵԼԵՆ ՌԻԱՏ. Ի՞ՆՉ Է ՊԱՏՃԱՌԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Լի­բա­նա­նեան քա­ղա­քա­կան մէ­կէ ա­ւե­լի գոր­ծիչ­ներ ան­ցեալ շաբ­թուան ըն­թաց­քին Ռիատ կը ժա­մա­նէին եւ հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նա­յին սէուտ­ցի բարձրաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու հետ: 
Այս հան­դի­պում­նե­րը կրնա­յին հա­մար-ւիլ սո­վո­րա­կան-հեր­թա­կան, ե­թէ ան­տես առ­նենք այ­ցե­լու­թեանց «թայ­մինկ»ն ու քա­ղա­քա­կան դէմ­քե­րու ստուար թի­ւը:

750 Ա­ռա­ջադ­րում՝ 2018 Թուա­կա­նի «Աւ­րո­րա» Մրցա­նա­կին

Պատրաստեց՝ ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

2018 թուականին «Աւրորա» մարդասիրական մրցանակին համար կատարուած է 750 առաջադրում, որոնցմէ 509-ը՝ չկրկնուող թեկնածութիւններ:

Էջեր