Խմբագրական

ԴԷՊԻ ԱՊԱԳԱՅ ՆՈ՛Ր ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ…

Այսօր տակաւին կ՚ապրին ներկայացուցիչները այն սերունդներուն, որոնց համար գրելու հիմնական խորհրդանշանը կամ միջոցը գրիչն է։ Թէեւ տակաւին ամէնուրեք կը շարունակուի գրիչներու համատարած վաճառքը, սակայն անոնք ականատես կ՚ըլլան, որ գրիչը հետզհետէ կը փոխարինուի զանազան ձեւաչափերէ ստեղնաշարերու կողմէ՝ որպէս գրելու հիմնական խորհրդանշան կամ միջոց։

Դարու մը առարկայական հաշուեկշիռը

Դար մը առաջ, երբ Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը ստեղծուեցաւ, երկրագունդը տակնուվրայ էր։ Բաւարար է յիշել՝ նախորդած Ա. Աշխարհամարտը, որ անթիւ զոհեր խլած ու աննկարագրելի աւերներու պատճառ դարձած էր։ Արիւնալի, ողբերգական դէպքերուն կարեւոր մասը տեղի ունցած էին նոյն տարածքներուն վրայ, ուր յաջորդ քայլափոխին Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը գոյացաւ։

ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉ ԺԱՄԱՆԱԿ-Ի ԿՈՂՄԷ

Սիրելի ելեկտրոնիկ բաժանորդներ, առցանց ընթերցողներ,
ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը արդէն թեւակոխած է իր անընդհատ հրատարակութեան 115-րդ տարին եւ մենք այս յոբելենական շրջանին Ձեր բոլորին կը դիմենք զօրակցութեան սոյն հրատապ կոչով։

ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉ ԺԱՄԱՆԱԿ-Ի ԿՈՂՄԷ

Սիրելի ելեկտրոնիկ բաժանորդներ, առցանց ընթերցողներ,
ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը արդէն թեւակոխած է իր անընդհատ հրատարակութեան 115-րդ տարին եւ մենք այս յոբելենական շրջանին Ձեր բոլորին կը դիմենք զօրակցութեան սոյն հրատապ կոչով։

ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉ ԺԱՄԱՆԱԿ-Ի ԿՈՂՄԷ

Սիրելի ելեկտրոնիկ բաժանորդներ, առցանց ընթերցողներ,
ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը արդէն թեւակոխած է իր անընդհատ հրատարակութեան 115-րդ տարին եւ մենք այս յոբելենական շրջանին Ձեր բոլորին կը դիմենք զօրակցութեան սոյն հրատապ կոչով։

Էջեր