ԼԻՏԱ ՔԷՕՍԷՕՂԼՈՒ ԿԸ ՄԵԿՆԻ ՓԱՐԻԶ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր ե­րաժշ­տա­կան բնա­գա­ւա­ռի ար­ժէ­քա­ւոր մե­ներգ­չու­հի­նե­րէն Լի­տա Էր­փը­նար-Քէօ­սէօղ­լու յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լէ Փա­րիզ։ Պէ­յօղ­լուի Լու­սա­ւո­րիչ երգ­չա­խում­բի կա­րե­ւոր տարրե­րէն մին է Լի­տա Էր­փը­նար-Քէօ­սէօղ­լու, որ վեր­ջին շրջան­նե­րուն կ՚ար­ձա­նագ­րէ յա­րա­տեւ վե­րելք։ 

Փա­րի­զի մէջ, Ապ­րի­լի 8-ին ան պի­տի մե­ներ­գէ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի կեդ­րո­նէն ներս։ Ձեռ­նար­կը ձօ­նուած պի­տի ըլ­լայ Թուր­քիոյ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի ան­դա­մակ­ցու­թեան 30-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին։ Լի­տա Էր­փը­նար-Քէօ­սէօղ­լու «Քենթ» նուա­գա­խում­բին հետ հան­դէս պի­տի գայ Փա­րի­զի մէջ, ուր պի­տի մեկ­նա­բա­նէ եր­կու գործ։ Իր հետ միա­սին փոք­րա­մաս­նա­կան այլ հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­նե­րէն ալ մե­ներ­գիչ­ներ հան­դէս պի­տի գան Փա­րի­զի մէջ։ 

Այս ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը պի­տի ի­րա­կա­նա­ցուի Իս­թան­պու­լի գլխա­ւոր քա­ղա­քա­պե­տու­թեան «Kültür A.Ş.»ի ա­ջակ­ցու­թեամբ։ 

Լի­տա Էր­փը­նար-Քէօ­սէօղ­լու այս մաս­նակ­ցու­թիւ­նով նոր հար­թու­թեան մը վրայ պի­տի դնէ ե­րաժշ­տա­կան կա­լուա­ծէ ներս իր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ Ուս­տի, ի­րեն կը մաղ­թենք յա­ջո­ղու­թիւն եւ ա­պա­գայ նուա­ճում­ներ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 1, 2015