«ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ» ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Թոփ­հա­նէի «Թիւ­թիւն տե­փո­սու» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի եր­դի­քին տակ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Խորհր­դա­ւոր» խո­րագ­րեալ պա­րի ներ­կա­յա­ցում մը։ «Թոռ­ներ. նոր աշ­խար­հագ­րու­թիւն­նե­րու պատ­կա­նե­լիու­թիւն­ներ» ծրագ­րին շրջագ­ծով տե­ղի ու­նե­ցաւ այս պա­րի ներ­կա­յա­ցու­մը։ Յայ­տագ­րին ըն­թաց­քին հան­դէս ե­կան՝ Թա­լին Տէ­միր­ճի, Կիւլ­ճէ Օ­րալ եւ Հիւ­սէ­յին Քորք­մա։ Նա­խագ­ծի քո­րէօկ­րա­ֆիին հե­ղի­նակն էր Թա­լին Տէ­միր­ճի։ Ներ­կայ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րը հե­տաքրք­րու­թեամբ հե­տե­ւե­ցան ծրագ­րին եւ ող­ջու­նե­ցին ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան աշ­խա­տան­քին ար­դիւն­քը։ Յայ­տագ­րի գոր­ծադ­րու­թեան ա­ւար­տին ա­սու­լի­սի ձե­ւա­չա­փով տե­ղի ու­նե­ցաւ նաեւ զրոյց մը, ո­րու ըն­թաց­քին ա­րուես­տա­գէտ­նե­րը բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուին ներ­կա­յաց­ման նա­խա­պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րուն եւ ընդ­հա­նուր մօ­տե­ցում­նե­րուն շուրջ։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 12, 2015