ԱԼԹԸՆՕՂԼՈՒ ՊԻՏԻ ՆՈՒԱԳԷ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի խմբա­վար Ա­լէն Ալ­թը­նօղ­լու կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Հա­յաս­տան։ Ծա­նօթ է, որ ան նախ­կին պոլ­սա­հայ ըն­տա­նի­քի մը որ­դին է։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ա­լէն Ալ­թը­նօղ­լու Ապ­րի­լի 3-ին հա­մեր­գա­յին ե­րե­կոյ­թի մը ըն­թաց­քին պի­տի ղե­կա­վա­րէ Հա­յաս­տա­նի Ֆիլ­հար­մո­նիք ազ­գա­յին նուա­գա­խում­բը։ Ե­րե­ւա­նի Օ­փե­րա­յի եր­դի­քին տակ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ այս ձեռ­նար­կը, ո­րուն պի­տի մաս­նակ­ցի նաեւ թաւ­ջու­թա­կա­հար Ա­լեք­սանտր Չա­վու­շեան։ Այս վեր­ջի­նը պի­տի նուա­գէ Սէն-Սան­սի թաւ­ջու­թա­կի քոն­չեր­թոն։ Ըստ նա­խա­տե­սուած եր­գա­ցան­կին, նոյն ե­րե­կոյ­թին ըն­թաց­քին պի­տի հնչեն նաեւ Վակ­նէ­րի եւ Ռա­վէ­լի նման յայտ­նի հե­ղի­նակ­նե­րու ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը։

Սոյն հա­մեր­գի կազ­մա­կերպ­ման ծրագ­րին ա­ջակ­ցու­թիւն կը բե­րէ Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015