«ԿԱՐՕՏ»Ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Բան­կալ­թիի «Galeri Birzamanlar»ի եր­դի­քին տակ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ հե­տաքրք­րա­կան ձեռ­նարկ մը։ Այս­պէս, ցու­ցադ­րուե­ցաւ «Կա­րօտ» ժա­պա­ւէ­նը, որ կը պատ­մէ հայր եւ որ­դի Օն­նիկ եւ Ա­րա Տինք­ճեա­ններու ո­դի­սա­կան­ը։ Ա­նոնց Տիար­պա­գը­րէն դէ­պի Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ ճա­նա­պար­հոր­դու­թեան վե­րա­բե­րեալ այս ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թեան յա­ջոր­դեց ա­սու­լիս մը։ «Birzamanlar» հրա­տա­րակ­չու­թեան տնօ­րէն Օս­ման Քէօ­քէր այս առ­թիւ զրու­ցեց «Կա­րօտ» ժա­պա­ւէ­նի բե­մադ­րիչ­նե­րուն՝ Օ­նուր Կիւ­նա­յի եւ Պուր­ճու Եըլ­տը­զի հետ։ 
Ձեռ­նար­կի մաս­նա­կից­նե­րը վառ տպա­ւո­րու­թիւն­ներ ու­նե­ցան թէ՛ ցու­ցադ­րուած ժա­պա­ւէ­նին եւ թէ այդ կա­պակ­ցու­թեամբ բե­մադ­րիչ­նե­րուն կող­մէ կա­տա­րուած խորհր­դա­ծու­թիւն­նե­րուն լոյ­սին տակ։ 

Երկուշաբթի, Մարտ 30, 2015