ԽԱՄԱՃԻԿՆԵՐՈՒՆ ԽԱՂԸ

Խա­մա­ճիկ­նե­րը օ­դին մէջ կա­խուած- ա­ռանց չուա­նի
Ա­ռանց­քին շուրջ գլխի­կոր կը տապլտ­կին.
Ի­րենց դե­րը կը խա­ղան
Թատ­րո­նի ունկն­դիր­նե­րը՝ թա­գա­ւոր­ներ
Նեղ- լայն սե­նեակ­նե­րու մէջ
Չուա­նը բռնած կը զուար­ճա­նան, կուշտ ու կուռ խնդան,
Քրքի­ջի սուր դա­նա­կը կը մխրճուի կո­ղե­րուն մէջ:

Խա­մա­ճիկ­ներ են ա­նոնք
Ի­րա­րու վրայ թա­ւա­լող
Ի­րա­րու վրայ տապլտ­կող
Ա­ռանց չուա­նի- օ­դին մէջ կա­խուած
Լա­րուած, թուլ­ցած մարմ­նով...
Դեռ շա՜տ դե­րեր պի­տի ներ­կա­յաց­նեն
Քրքի­ջի՝ են­թա­կայ:

Սա­կայն՝ քրքի­ջը ան­զուսպ,
Քրքի­ջը սուր՝ դա­նա­կի շեղ­բին նման
Կո­ղին մէջ կը մխրճուի...
Ու թա­գա­ւոր­ներ կը տա­պա­լին...:

ԼԵՌ­ՆԱ ԳԱ­ՐԱ­ԳԻՒ­ԹԻ­ՒՔ

Չորեքշաբթի, Յուլիս 8, 2015