ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՀԱՆԴԷՍԸ

Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նա­ւար­տից հան­դէ­սը։ Ներ­կայ էին վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հայկ Աս­լա­նեան, տեղ­ւոյն Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Իս­քէն­տէր Շա­հին­կէօզ եւ իր ըն­կեր­նե­րը, տնօ­րէն Ա­րաս Տե­լի­ճէ, Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն խորհր­դա­կան Նուր­հան Փա­լա­քօղ­լու, վաս­տա­կա­ւոր տնօ­րէն Մա­րի Նալ­ճը, ինչ­պէս նաեւ ծնող­ներ, ո­րոնք փու­թա­ցած էին ող­ջու­նե­լու շրջա­նա­ւարտ­նե­րը։ Յայ­տագ­րի բաց­ման խօս­քը ար­տա­սա­նե­ցին շրջա­նա­ւարտ դա­սա­րա­նի ու­սուց­չու­հի Տի­րու­հի Պե­րին եւ Ա­րաս Տե­լի­ճէ։ Ա­պա տղա­քը ներ­կա­յա­ցու­ցին անգ­լե­րէ­նով թա­տե­րա­խաղ մը՝ «Խա­ղա­լիք­նե­րու պատ­մու­թիւն»ը։ Յա­նուն շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն հրա­ժեշ­տի խօս­քեր ար­տա­սա­նե­ցին Վար­դան Մա­մի­կո­նեան եւ Աս­լին Չեր­քե­զօղ­լու։ Ժա­նին Իս­քէն­տէ­րօղ­լուի փոք­րիկ հա­մեր­գէն ետք պաս­տա­ռի վրայ ցու­ցադ­րուե­ցաւ յի­շա­տակ­նե­րու տե­սե­րիզ մը։ «Վեր­ջին հա­յե­րէն դաս» թա­տե­րա­կի ներ­կա­յա­ցու­մէն ետք բեմ ա­ռաւ ա­շա­կեր­տա­կան երգ­չա­խում­բը՝ Մե­լիք­ճան Զա­մա­նի խմբա­վա­րու­թեամբ։ Ա­ւար­տին պա­տուոյ հիւ­րե­րու եւ կրթա­կան մշակ­նե­րու ձե­ռամբ յանձ­նուե­ցան վկա­յա­կան­ներն ու զա­նա­զան յու­շա­նուէր­ներ։ Ե­րե­կոյ­թը եզ­րա­փա­կուե­ցաւ ըն­դու­նե­լու­թեամբ մը։

Հինգշաբթի, Յունիս 11, 2015