ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ ՍԱՄԱԹԻԱՑԻ ՏԻԿՆԱՆՑ ՀԱՒԱՔՈՅԹ՝ ՖԼՈՐԻԱՅԻ ՄԷՋ

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի ծնո­ղաց միու­թեան կող­մէ ան­ցեալ շա­բաթ Ֆլո­րիա­յի մէջ տիկ­նանց ճաշ­կե­րոյթ մը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ի նպաստ դպրո­ցին։ «Տէ­վէ­լի» ճա­շա­րա­նի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս հա­ւա­քոյ­թը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ շուրջ 250 հո­գի։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ ճաշ­կե­րոյ­թը կը զու­գա­դի­պէր Մայ­րե­րու օ­րուան շաբ­թուան՝ կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը յու­շա­նուէր­ներ պատ­րաս­տած էին հիւ­րե­րուն հա­մար։ Ծնո­ղաց միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը, Տիա­նա Գու­յում­ճուի եւ Լուի­զա Տէ­միր­ճիի գլխա­ւո­րու­թեամբ, ջերմ հիւ­րա­սի­րու­թիւն ցոյց տուին բո­լո­րին նկատ­մամբ, ստեղ­ծե­լով հա­ճե­լի ժա­ման­ցի մթնո­լորտ։

Հա­ւա­քոյ­թին ներ­կայ գտնուե­ցան նաեւ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի լի­սէի բաժ­նի տնօ­րէ­նու­հի Թա­լին Մա­թո­սօղ­լու եւ միջ­նա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէ­նու­հի Ժա­նէթ Ներ­կիզ։

Չորեքշաբթի, Մայիս 13, 2015