ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԷ ՆԵՐՍ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Պատկառելի կրօնական ժողովը իր 16 մարտ 2020 թուակիր Է. արտակարգ նիստին նկատի ունեցաւ քորոնաժահրի վարակման կապակցութեամբ արձանագրուած զարգացումները, աշխարհացրիւ ու Թուրքիոյ տեղական միջոցառումները։

Այս ուղղութեամբ արդէն կատարուած են ու կը կատարուին լուրջ թելադրութիւններ՝ վարակման տարածումը սանձահարելու առաջադրութեամբ հաւաքական ձեռնարկները դադրեցնելու ուղղութեամբ։

Ն.Ա.Տ. Սահակ Պատրիարք Հօր նախագահութեամբ գումարուած Կրօնական ժողովը իր որոշումներն ու թելադրական ազդարարութիւները կ՚ուղղէ հոգեւորականաց դասուն, համայնքային ու թաղային մարմիններուն եւ մերազն հաւատացեալ ժողովուրդին՝ ըստ հետեւեալի.

1. Ցնոր տնօրինութիւն դադրած են անխտիր բոլոր հաւաքական պաշտամունքները՝ Ժամերգութիւն, Ս. Պատարագ, Արեւագալ ու Հսկում։

2. Կիրակնօրեայ պաշտամունքները եւ Ս. Պատարագի մատուցումը կը կատարուի դռնփակ՝ եկեղեցեաց հոգեւոր պաշտօնեաներուն ու իրենց անմիջական օժանդակողներուն մասնակցութեամբ։

3. Արեւագալի եւ Հսկման արարողութիւնները եւս կը կատարուին դռնփակ՝ եկեղեցեաց հոգեւոր պաշտօնեաներուն ու իրենց անմիջական օժանդակողներուն մասնակցութեամբ։

4. Իսթանպուլի մեր եկեղեցիներուն դռներն ու գաւիթները բաց կը մնան հաւատացելոց առջեւ մոմավառութեան ու անհատական աղօթքներու համար, այն պահերուն միայն երբ պաշտամունք տեղի չ՚ունենար։

5. Յուղարկաւորութեան արարողութեան կը մասնակցին միայն ննջեցեալի անմիջական մերձաւոր պարագաները։ Իսկ կը դադրին յետ թաղման տան կարգի եւ հոգեսուրճի, նաեւ կիրակամտից արարողութիւնները կատարել եկեղեցեաց սրահներուն մէջ։ Փոխարէն՝ կը թելադրուի աւանդական առտնին աղօթքը՝ հանգուցեալի տան մէջ, մասնակցութեամբ կրկին մերձաւոր պարագաներուն։ Կարեւորութեամբ կը թելադրուի նաեւ խուսաբիլ ցաւակցական այցելութիւններէ եւ այդ կատարել այլ միջոցներով։

6. Ս. Պատարագի մատուցմամբ եկեղեցւոյ մէջ կատարելի հոգեհանգստեան արարողութիւնները եւս տեղի կ՚ունենան դռնփակ եւ կը թելադրուի մերձաւոր պարագաներուն գերեզմանատան այգուցը կատարել՝ եկեղեցւոյ մէջ ներկայ գտնուելու փոխարէն։ Իսկ գերեզմանատան մէջ կատարելի այգուցները պէտք է սահմանափակուին մերձաւոր պարագաներով։

7. Եկեղեցիներու սրահներուն մէջ տեղի ունեցող որեւէ հաւաք ու սիրոյ սեղան կամ այլ մէկտեղումներ եւս կը դադրին։

8. Պատրիարքարանը փակ է ընթացիկ այցելուներու։

9. Պատրիարքարանի թանգարանը եւս փակ է հանրութեան։

 Առ այդ, մեր սիրելի ժողովուրդի զաւակներուն կը թելադրենք ամենայն բծախնդրութեամբ հետեւիլ եւ գործադրել պետութեան թելադրած պարտաւորութիւնները: Կը թելադրենք այս տագնապալի շրջանին չձեռնուիլ եւ հեռու մնալ գիրկընդխառնուելով զիրար ողջունելու սովորութենէն։ Նաեւ կը թելադրենք եկեղեցւոյ շրջափակերէն ներս եւ արտաքոյ եկեղեցւոյ հեռու մնալ աջհամբոյրով յարգանք ցուցաբերելու աւանդութենէն։

Մեր եկեղեցիներուն քարոզիչ եւ հոգեւոր հովիւներուն, համայնքային ու թաղային մարմիններուն կը թելադրենք մեր աղօթքի տուներէն ներս հոգ տանիլ պէտք եղած մաքրութեան եւ հականեխիչ միջոցներով։

Քրիստոսի Ս. Յարութեան տաղաւարի պատրաստութեան այս ապաշխարութեան շրջանին կ՚աղօթենք, որ Աստուած աշխարհի ու տառապեալ շրջանակներուն պարգեւէ խաղաղութիւն։ Ամենայաղթ Սուրբ Խաչի Նշանին զօրութեամբ յաղթահարուին նեղութիւններն ու ցաւերը։ Աստուած առողջութիւն պարգեւէ բոլոր անոնց, որոնք կարիքն ունին առողջանալու եւ ազատելու այս ժահրի յառաջացուցած հիւանդագին վիճակէն։ Աստուած կարողութիւն պարգեւէ բոլոր անոնց, որոնք առողջապահական ոլորտէն ներս հաւատարմաբար կը ծառայեն հիւանդներու ցաւերը ամոքելու վսեմ առաքելութեամբ։

Աստուծոյ շնորհները, սէրը եւ ողորմութիւնը մեր բոլորին վրայէն անպակաս ըլլայ։ Ամէն։

ԴԻՒԱՆ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՈՅ

*

CORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Patrikliğimiz Ruhani Meclisi 16 Mart 2020 tarihli 7nci olağanüstü oturumunda Corona Virüsü ile ilgili dünyada ve Türkiye’de uygulanan önlemleri değerlendirdi.

Bu yönde zaten bulaşıcılığın yayılmasını dizginlemek amacıyla önleyici ve koruyucu tedbirler alınmış olup bu yöndeki çalışmalar devam etmektedir.

Kadasetli Patrik Hazretleri’nin riyasetinde toplanan Ruhani Meclisimiz tarafından alınmış olan aşağıdaki kararları ve ikazları Din Görevlilerimiz, Cemaat ve Kilise Vakıf Yönetim Kurulları ve Cemaatimizin dikkatine sunarız:

1. İkinci bir emre kadar Kiliselerimizdeki tüm toplu ibadetler; tüm ayinler, Surp Badarak (Kutsal Sunu Ayini), Arevakal (Gündoğumu ayini), Hsgum (İstirahat duaları) askıya alınmıştır.

2. Pazar ibadeti ve Surp Badarak Ayini halkın katılımına kapalı olarak her kilisenin din görevlisi ve en yakın yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilecektir.

3. Arevakal ve Hsgum Ayinleri de halkın katılımına kapalı olarak her kilisenin din görevlisi ve en yakın yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilecektir.

4. Kiliselerimiz kapıları ve Giriş kısmı mum yakmak ve bireysel dua amacıyla, ayin harici zamanlarda açık bulundurulacaktır.

5. Cenaze törenlerine ise merhumun en yakın akrabaları katılabilirler. Kilise salonlarında, Cenaze töreni akabinde gerçekleşen dua ve kahve ikramı, aynı bağlamda Cumartesi günü gerçekleşen Giragamudk duaları kaldırılmıştır. Bu duaların geleneklerimiz uyarınca müteveffanın evinde ve yine sadece en yakın akrabaların katılımıyla sınırlandırılması gerekmektedir. Taziye ziyaretlerinden kaçınılması ve taziyelerin farklı yollarla iletilmesini önemle tavsiye ederiz.

6. Surp Badarak akabindeki Hokehankisd duaları da yine halka kapalı olarak gerçekleşecektir. Merhumun akrabalarının görevlerini mezarlıktaki ayine katılarak yerine getirmeleri önerilir. Mezarlıktaki ayinlere katılımın da en yakın akrabalarla sınırlandırılması tavsiye edilir.

7. Kilise salonlarında düzenlenen her çeşit toplantı, sevgi sofrası ve diğer faaliyetler askıya alınmıştır.

8. Patrikhane olağan ziyaretlere kapatılmıştır.

9. Patriklik Koleksiyonu ziyarete kapatılmıştır.

Buna göre, cemaatimiz mensuplarının resmi kurumlar tarafından önerilen yükümlülüklere titizlikle uymalarını ve eksiksiz uygulamalarını öneriyoruz. Bu vesileyle bulaşmayı engelleyen en önemli etmenin temizlik olduğunu hatırlatıyoruz. Lütfen bu kriz döneminde el sıkarak, kucaklaşarak birbirinizi selamlamaktan uzak durunuz. Yine gerek kilise çevrelerinde, gerekse kilise dışında ruhanilerimize el öperek saygı gösterme geleneğinden uzak durunuz.

Kilise binalarımızın ilaçlanmasına ve temizliğine özen gösterilmesi esastır. Bunların hayata geçirilmelerinin sağlanması için kiliselerimizin vaiz ve din görevlilerinin, cemaat ve kilise vakıf yönetim kurullarının gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda hatırlatmada bulunuyoruz.

Hisus Krisdos’un Kutsal Diriliş Yortusu’na hazırlandığımız bu oruç ve tövbe döneminde dünyamızın ve acı çeken çevrelerin esenliğe kavuşmaları için dua ediyoruz. Güçlü Kutsal Haç’ın işaretiyle tüm sıkıntıların ve acıların son bulmaları için dua ediyoruz. Sağlığa kavuşmayı ve bu virüsün neden olduğu hastalıktan kurtulmayı bekleyenlere sağlıklı günler bahşedilmesi için dua ediyoruz. Hastaların acılarını dindirmek için kutsal bir görev ifa eden tüm sağlık görevlilerine güç ihsan etmesi için Yüce Tanrı’ya dua ediyoruz.

Tanrı’nın lütufları, sevgi ve merhameti üzerimizde olsun. Amen.

RUHANİ MECLİS DİVANI

Երեքշաբթի, Մարտ 17, 2020