ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ Գ. ՔՈՐՈՆԱ ԺԱՀՐԻ ԿԱՆԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Քորոնաժահրի յառաջացուցած վարակի պատճառաւ ներհամայնքային զօրակցութիւն ապահովելու առաջադրութեամբ Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Սրբազան Հօր տնօրինութեամբ եւ օրհնութեամբ արդէն իսկ համակարգեալ աշխատանքները սկսած են։

Այս ուղղութեամբ կազմուած օժանդակութեան համակարգիչ յանձնախումբին կարելի պիտի ըլլայ հասնիլ ստորեւ հաղորդակցական կապերու միջոցաւ։

- Գումգաբուի Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցի
Թալին Կալիպօղլու՝ 0212 5162517

- Պաքըրգիւղի Ս. Աստուածածին եկեղեցի
Սիլվա Նույան՝ 0212 5716575

- Ֆէրիգիւղի Ս. Վարդանանց եկեղեցի
Գարին Չեթին՝ 0212 2482913

- Սամաթիոյ Ս. Գէորգ եկեղեցի
Լուսին Էօզաբրահամեան՝ 0212 5850193

- Գատըգիւղի Ս. Թագաւոր եկեղեցի
Մարի Թեքիր՝ 0216 3360166

- Օրթագիւղի Ս. Աստուածածին եկեղեցի
Թալին Պէրպէրեան՝ 0212 3277495

- Սկիւտարի Ս. Խաչ եկեղեցի
Պայծառ Սոլաք՝ 0216 5530250

- Եշիլգիւղի Ս. Ստեփանոս եկեղեցի
Վրէժ Ներսէսեան՝ 0212 573 0243

Անոնք, որոնք առանձին կ՚ապրին ու օժանդակութեան կարիքն ունին եւ իրենց տարիքին բերմամբ կարող չեն դուրս ելլել, վերոյիշեալ կեդրոններու հետ կապ հաստատելու պարագային կարելի պիտի ըլլայ  իրենց հասնիլ։

Ծանօթ է, թէ այս բարեսիրական աշխատութիւնը կը կարօտի կամաւոր օժանդակողներու։ Յանձախումբի աշխատանքներուն մաս կազմել փափաքող կամաւորներ եւս կրնան նոյն կեդրոններուն հասնիլ եւ արձանագրել տալ իրենց անուններն ու հաղորդակցութեան միջոցները։

Այս ճգնաժամային պահը առիթ է, որ հաւատքը գործի վերածուի, Աստուծոյ փառքին եւ կարօտեալներու մխիթարութեան համար։

ԴԻ­ՒԱՆ ՊԱՏ­ՐԻԱՐ­ՔՈՒ­ԹԵԱՆ

*

DUYURU 3 - CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİ 

Corona Virüsü’nün neden olduğu salgın münasebetiyle cemaat içi dayanışmanın sağlanması amacıyla Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin talimatı ve takdisiyle koordineli çalışmalara başlanmış bulunmaktadır.

Yardımlaşma çalışmalarını koordine etmek amacıyla teşkil edilmiş olan çalışma grubuna aşağıdaki merkezlerdeki ilgili görevliler vasıtasıyla ulaşmak mümkündür.

Kumkapı Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi
Talin Galipoğlu 0212 516 25 17

Bakırköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi
Silva Nuyan, 0212 571 65 75

Feriköy Surp Vartanants Kilisesi
Karin Çetin, 0212 248 29 13

Samatya Surp Kevork Kilisesi
Lusin Özabrahamyan, 0212 585 01 93

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi
Mari Tekir, 0216 336 01 66

Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi
Talin Berberyan, 0212 327 74 95

Üsküdar Surp Haç Kilisesi
Baydzar Solak, 0216 553 02 50

Yeşilköy Surp Istepanos Kilisesi
Vrej Nersesyan, 0212 573 02 43

Yalnız yaşayan, yardıma ihtiyaç duyan ve yaşları itibarıyla sokağa çıkamayan cemaatimiz üyelerinin yukarıda belirtilmiş kiliselerimizdeki görevlileri aramaları durumunda kendilerine ulaşılacaktır.

Bu çalışmaların yürütülmesi için gönüllü yardımcılara ihtiyaç duyulacağı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle komisyon çalışmalarına katılarak sahada görev almak isteyen gönüllüler de aynı kiliselerdeki görevlilerle iletişime geçerek isimlerini ve iletişim verilerini bildirebilirler.

Bu kriz dönemi imanızı Tanrı’'nın görkemi ve kişilerin tesellisi için işe çevirme zamanıdır.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

Երեքշաբթի, Մարտ 24, 2020