ԹՈՓԳԱԲՈՒՑԻՆԵՐՈՒՆ ԴԱՇՏԱՊՏՈՅՏԸ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի սա­նե­րուն ա­ւան­դա­կան դաշ­տապ­տոյ­տը տե­ղի ու­նե­ցաւ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին։ Այս առ­թիւ բազ­ման­դամ խում­բի մը ձե­ւով թոփ­գա­բու­ցի­նե­րը այ­ցե­լե­ցին Քի­լիոս, ուր «Շէօ­մի­նէ» զբօ­սա­րա­նին մէջ ու­նե­ցան հա­ճե­լի ժա­մանց։ Մինչ տղա­քը ա­զատ-ա­նար­գելք խա­ղա­ցին, ու­սու­ցիչ­ներն ու վար­չա­յին­ներն ալ ան­մի­ջա­կան զրոյց ու­նե­ցան ի­րա­րու մի­ջեւ։

Թոփ­գա­բու­ցի­նե­րը վառ տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րով վե­րա­դար­ձան Քի­լիո­սէն։

Երեքշաբթի, Մայիս 26, 2015