ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ

ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան Մեհ­տի Է­քէր, որ գիւ­ղատն­տե­սու­թեան նախ­կին նա­խա­րարն է, ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին Պատ­րիար­քա­րան այ­ցե­լեց՝ շնոր­հա­ւո­րե­լու հա­մար մեր հա­մայն­քին Ս. Զատ­կի տօ­նը։ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Մեհ­տի Է­քէ­րը, որ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան ան­ձին մէջ շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ յղեց մեր հա­մայն­քին հա­մար։ Ներ­կայ էր նաեւ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան Մար­գար Է­սաեան։ Նո­րին Սրբազ­նու­թեան կող­քին էին Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու, Գում­գա­բուի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը եւ այլ ազ­գա­յին­ներ։

Մտեր­միկ զրոյ­ցէն վերջ Մեհ­տի Է­քէր հրա­ժեշտ ա­ռաւ Պատ­րիար­քա­րա­նէն։ 

Երեքշաբթի, Մարտ 29, 2016