ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր հրաւէրով  31 յունուար 2020-ին Պատրիարքարանի մէջ կայացած էր խորհրդակցական հանդիպում մը՝ նախագահութեամբ Նորին Ամենապատուութեան։ Այս հանդիպումին ընթացքին յայտնուած էր, թէ Պատրիարքական Աթոռը կը հետաքրքրուէր մեր կրօնական, կրթական, մշակութային ու բարեսիրական հաստատութեանց վիճակով, նկատի ունենալով երկրաշարժի պարագան։ Այս հանդիպումին մասնակից «Հայճար»ի ներկայացուցիչները նախապէս իրենց կատարած քննարկումներու մասին տեղեկութիւններ տուած էին։

Նկատի ունենալով, թէ վարժարաններու երկրաշարժի տոկունութեան վիճակի կապակցութեամբ կրնար հարկաւոր ըլլալ աւելի մանրամասնեալ քննարկումներու կատարումը, Նորին Ամենապատուութեան առաջարկով պաշտօն յանձնուեցաւ «Հայճար»ի անդամներուն, որպէսզի վարժարաններ այցելելով ուղղութիւն տային պատասխանատուներուն։

Մինչ այդ,  Կրթական տնօրէնութեան կողմէ շրջաբերուած պաշտօնագրով շէնքերու երկրաշարժի տոկունութեան մասին տեղեկագիրներու պատրաստութիւնը եւ մինչեւ 24 օգոստոս 2020 թուականը առաքումը կը պահանջուէր։ Նաեւ կ՚ընդգծուէր, թէ սոյն տեղեկագիրները պէտք էր պատրաստուած ըլլային պետականօրէն ճանաչում գտած լիազօր մասնագէտներու  կողմէ։

Պատրիարքական Աթոռը տեղեկացած ըլլալով սոյն պաշտօնագրի պարունակութեան, վարժարան ունեցող համայնքային ու թաղային մարմիններուն տեղեկացուցած էր, թէ «Հայճար»ի անդամները պիտի այցելէին վարժարաններ ու քննարկումներ պիտի կատարէին։ Նաեւ ընդգծուած էր, թէ անոնց պատրաստած տեղեկագիրները հիմնական եւ պաշտօնական բնոյթ պիտի չունենային, այլ պիտի ծառայէին ուղղութիւն տալ, որպէսզի լիազօրուած մասնագէտներու մօտ դիմում ներկայացնելով մանրամասնեալ տեղեկագիրներ ձեռք բերելու աշխատանք տանէին։

«Հայճար»ի անդամները աշխատանքային խումբեր կազմելով մի առ մի այցելած էին վարժարանները եւ ճարտարապետական բացատրութեամբ «արագ քննարկումով վտանգի արժեւորում» (hızlı inceleme ve risk puanlaması) կատարած եւ իրենց հաւաքած տեղեկութիւնները հաղորդած էին Պատրիարքական Աթոռին՝ շեշտելով, թէ իրենց քննարկման արդիւնքներով կարելի չէր ըսել, թէ շէնք մը կը փլի եւ կամ չի փլիր։ Այլ կարիքը կար մանրամասնեալ քննարկումներու։

Նորին Ամենապատուութիւնը շնորհակալութիւն յայտնեց տարուած աշխատանքին համար եւ իրենց պաշտօն յանձնեց, որպէսզի վարժարաններ այցելելով իւրաքանչիւրին պատասխանատուներուն յանձնեն իրենց ձեռք բերած արդիւնքները եւ յանձնարարեն, որ պաշտօնական մարմիններու պահանջած ուղղութեամբ տեղեկագիրներու համար դիմեն լիազօրուած մասնագէտներու։ Այս ուղղութեամբ Պատրիարքական Աթոռը վարժարաններու վարժարան ունեցող համայնքային ու թաղային մարմիններուն տեղեկացուցած էր Նորին Ամենապատուութեան սոյն տնօրինութիւնը։ Նաեւ պահանջուեցաւ, որ վերջնական պաշտօնական տեղեկագիրներէն տեղեակ պահէին Պատրիարքարանի Դիւանը։

Նկատելով, որ մեր վարժարաններու շէնքերը պատմական շէնքեր են, անոնց վրայ լիազօր մասնագէտներու քննարկման ձեռնարկելը կը կարօտի Յուշարձաններու բարձրագոյն յանձնախումբի մասնաւոր արտօնութեան, բան մը որ ժամանակի կը կարօտի։ Ուստի, առանց մասնագէտներու վերջնական պաշտօնական տեղեկագրին կարելի չէ վարժարանի շէնքի մը տոկունութեան մասին արտայայտուիլ։

Այսու կու գանք յայտնել,  թէ Պատրիարքարանի մէջ պահուած տեղեկագիր մը գոյութիւն չունի։ Կը յայտնենք, թէ «Հայճար»ի պատրաստած տեղեկագիրները պաշտօնական բնոյթ չունին։  Պատրիարքական Աթոռը «Հայճար»ի անդամներուն յանձնարարած է, որ իրենց արագօրէն կատարած ուսումնասիրութեամբ նշմարուած վտանգի ազդակներու մասին վարժարանի պատասխանատուներուն տեղեկութիւն տան, որպէսզի պետական պատկան իշխանութեանց կողմէ լիազօրուած մասնագէտներու տեղեկագիրները պատրաստելու հետամտին։

Արդէն իսկ «Հայճար»ի անդամները պէտք եղած տեղեկութիւնները փոխանցած են վարժարաններու պատասխանատուներուն։

Երբ լրացուցիչ ու կատարեալ քննարկումները կատարուին, անոնց լոյսին տակ համայնքային մակարդակով այս հարցը ձեռք կրնանք առնել։

ԴԻՒԱՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ

Շաբաթ, Օգոստոս 29, 2020