ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆՑԻՆԵՐԸ ԱԽՈՅԵԱՆ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան ա­շա­կերտ­նե­րէն Ա­ռէն Տե­միր­ճի եւ Ա­լեք­սան Զա­րու­քի շա­բա­թա­վեր­ջին մաս­նակ­ցե­ցան «Պիլ­ֆէն»ի ճատ­րա­կի մրցա­շար­քին։ 128 վար­ժա­րան­նե­րէ 229 մար­զիկ­ներ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին այս մրցա­շար­քին։ Գա­րա­կէօ­զեան­ցի­նե­րը, ո­րոնք Սա­յաթ Թուղ­լա­ճըի հսկո­ղու­թեան ներ­քեւ մաս­նակ­ցե­ցան մրցա­շար­քին, ի­րենց մրցած դա­սա­ւոր­ման մէջ հան­դի­սա­ցան ա­խո­յեան։ 

Երեքշաբթի, Ապրիլ 5, 2016