ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ «ԸՆԿԵՐ» ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Կեդ­րո­նա­կան սա­նուց միու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ըն­կեր» թա­տե­րա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­մը։ «Քա­պա­րէ» ա­նուն խա­ղը թա­տե­րա­սէր­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ՝ բե­մադ­րիչ Ա­րաս Նա­սի մա­կա­նին ներ­քեւ։ Եր­կու թա­տե­րակ­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ ներ­կա­յա­ցում մըն է այս մէ­կը, որ ար­ժա­նա­ցաւ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու հե­տաքրք­րու­թեան։

«Քա­պա­րէ»ի դե­րա­սան­ներն են՝ Ար­տա Ա­սի­կի­կան, Ար­տէն Աք­պաշ, Ա­ռէն Սաղ­պաշ, Ա­ռէն Սէ­մէր­ճեան, Քլա­րա Սե­րա Ալ­թը­փար­մաք, Տիա­նա Չի­լին­կեա­րեան, Կա­րէն Նա­զա­րէ­թեան, Նա­տին Թաշ Մղտըս, Նա­րօտ Մա­րաշ­լեան, Փե­լին Տիւլ­կէ­րօղ­լու, Սե­րա Իո­նա Չաք­մաք­ճը եւ Սէր­տար Ար­զու­ման։ 

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 6, 2016