ԿՐԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՆԵՐՈՒՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՊՏՈՅՏԸ

Թրքա­հայ ու­սուց­չաց միու­թեան ա­ւան­դա­կան նա­խա­ճա­շի հա­ւա­քոյ­թը կա­յա­ցաւ ե­րէկ։ Հանգս­տեան կո­չուած ու գոր­ծու­նեայ ու­սու­ցիչ­ներ Համ­բարձ­ման ար­ձա­կուր­դէն օգ­տուե­լով, ինչ­պէս ան­ցեալ տա­րի­նե­րուն, ապ­րե­ցան ան­մո­ռա­նա­լի ժա­մեր՝ Ֆե­ներ­պահ­չէի «Ռո­ման­թի­քա» ծո­վա­հա­յեաց զբօ­սա­րա­նին մէջ։ Մտեր­միկ հա­ւա­քոյ­թի ա­ւար­տին ա­նոնք յայտ­նե­ցին ի­րենց շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը միու­թեան վար­չա­յին­նե­րուն, ո­րոնց ա­տե­նա­պե­տու­հին է Թա­գու­հի Հա­լա­ճեան։

Ուրբաթ, Մայիս 6, 2016