ՍԱՖՖԷԹ ԷՐԹԻՒՐՔԻ ՀԵՏ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Վա­գըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թո­րոս Ալ­ճան նա­խն­թաց օր հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Վա­գըֆ­նե­րու Իս­թան­պու­լի Բ. շրջա­նի տնօ­րէն Իպ­րա­հիմ Սաֆ­ֆէթ Էր­թիւր­քի հետ։ Թո­րոս Ալ­ճան քա­ղա­քա­վա­րա­կան այ­ցե­լու­թեան մը փու­թա­ցած էր Էր­թիւր­քի մօտ, ո­րու հետ փոք­րա­մաս­նու­թեանց վա­գըֆ­նե­րու ըն­թա­ցիկ խնդիր­նե­րը շօ­շա­փեց՝ պաշ­տօ­նի ձեռ­նար­կած ներ­կայ շրջա­նին։

Շաբաթ, Մարտ 7, 2015