ՄԻՋԼԻՍԷԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 50-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին շրջագ­ծով նա­խըն­թաց օր կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ մարմ­նա­մար­զի խրախ­ճանք մը։ Միջ­լի­սէա­կան այս ձեռ­նար­կը ձօ­նուած էր յո­բե­լեար դպրո­ցի մար­զան­քի հան­գու­ցեալ ու­սու­ցիչ­նե­րէն Գե­ղամ Ե­սա­յեա­նի յի­շա­տա­կին։

«Աս­լը Չա­քըր Ալփ­թե­քին» մար­զա­կան հա­մա­լի­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ միջ­լի­սէա­կան խրախ­ճան­քը՝ 120 ա­շա­կեր­տի մաս­նակ­ցու­թեամբ։ Միօ­րեայ խրախ­ճան­քը եզ­րա­փա­կուե­ցաւ մրցա­նա­կա­բաշխ­ման ա­րա­րո­ղու­թեամբ։ 

Ուրբաթ, Ապրիլ 8, 2016