ՎԱԳԸՖԼԸԳԻՒՂԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ԱՅՍ ՕՐԵՐՈՒՆ ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒԻ «ՖԵՍՀԱՆԷ»Ի ՄԷՋ

«Ֆես­հա­նէ»ի հա­մա­լի­րէն ներս այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նան «Հա­թա­յի օ­րեր»։ Ե­րէկ սկսած այս ձեռ­նար­կը պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ շա­բա­թա­վերջ։ Այս շրջագծով տա­ղա­ւար մըն ալ յատ­կա­ցուած է Վա­գըֆ­լը­գիւ­ղին։ Ներ­կայ դրու­թեամբ Թուր­քիոյ միակ հայ­կա­կան գիւղն է այս մէ­կը, ուս­տի ա­նոր վե­րա­բե­րեալ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ կը դառ­նան թէ՛ մեր հա­մայն­քին եւ թէ զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րուն կող­մէ։

«Ֆես­հա­նէ»ի մէջ Վա­գըֆ­լը­գիւ­ղի տա­ղա­ւա­րին մօտ ներ­կա­յա­ցուած է գիւ­ղի հա­րուստ ար­տադ­րան­քը։ Գիւ­ղի բնա­կիչ տիկ­նանց կող­մէ պատ­րաս­տուած ա­նուշ­նե­րը, օ­ճառ­նե­րը, օ­շա­րակ­նե­րը եւ խմիչք­նե­րը կ՚ար­ժա­նա­նան այ­ցե­լու­նե­րու ու­շադ­րու­թեան։ Մին­չեւ շա­բա­թա­վերջ բաց պի­տի մնայ Վա­գըֆ­լը­գիւ­ղի տա­ղա­ւա­րը եւ վա­գըֆ­լը­գիւղ­ցի­նե­րը կոչ կ՚ուղ­ղեն, որ­պէս­զի Իս­թան­պու­լի մեր հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րը եւս այ­ցե­լեն այդ ճոխ տա­ղա­ւա­րը։ Տա­ղա­ւա­րի այս օ­րե­րուն հա­սոյ­թը պի­տի տրա­մադ­րուի գիւ­ղի շի­նա­րա­րա­կան ծրագ­րե­րուն։ Ինչպէս ծանօթ է, Վագըֆլըգիւղի մէջ ներկայիս ընթացքի մէջ է շինարարական շատ կարեւոր ծրագիր մը, որու աւարտին գիւղը պիտի օժտուի հա-մալիրով մը, ուր հովուատան մը առընթեր պիտի գտնուի տարածք մը՝ որպէս արտադրամաս օգտագործման նպատակով։

«Ֆես­հա­նէ»ի մէջ, Է­յիւպ, Վա­գըֆ­լը­գիւ­ղի տա­ղա­ւա­րը կը վե­րահս­կեն Պետ­րոս Քէ­հեաօղ­լու, Թա­նիա Չա­փար, Ա­մե­լիա Շի­րին եւ Ճան Շի­րին։ Վա­գըֆ­լը­գիւղ­ցի­նե­րու միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի Վար­դու­հի Քիւ­չիւքմ­սըրլեանն ալ միա­ցած է ա­նոնց, որ­պէս­զի տա­ղա­ւա­րի մօտ մա­տու­ցուած ծա­ռա­յու­թիւ­նը չկա­ղայ։ Վա­գըֆ­լը­գիւղ­ցի­նե­րուն կը զօ­րակ­ցի նաեւ մեր ազ­գա­յին­նե­րէն Միհ­րան Ու­լի­կեան, որ եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր իր ան­մի­ջա­կան հո­գա­ծու­թեան ա­ռար­կայ դար­ձու­ցած է այս գիւ­ղը։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 9, 2015