ՊԷՇԻԿԹԱՇԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ԻՖԹԱՐԻ ՍԵՂԱՆ ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ ՄԷՋ

Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը իս­լա­մա­կան աշ­խար­հի Ռա­մա­զա­նի սկիզ­բին առ­թիւ իֆ­թա­րի սե­ղան մը սար­քեց Օր­թա­գիւ­ղի մէջ, նա­ւա­մա­տոյ­ցի հրա­պա­րա­կին վրայ։ Այս առ­թիւ Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պետ Մու­րատ Հա­զի­նե­տար հիւ­րըն­կա­լեց նաեւ ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Յա­նուն Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին այս ընթ­րի­քին մաս­նակ­ցե­ցաւ Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։ Ներ­կայ էր նաեւ Նուր­հան Փա­լա­քօղ­լու, որ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին մօտ խորհր­դա­կա­նի պաշ­տօն կը վա­րէ հայ հա­մայն­քին գծով։

Ե­րե­կոյ­թի տե­ւո­ղու­թեան Մու­րատ Հա­զի­նե­տար եւ այլ հրա­ւի­րեալ­ներ հան­դէս ե­կան զա­նա­զան ե­լոյթ­նե­րով։ Այս շրջագ­ծով ար­տա­յայ­տուե­ցաւ նաեւ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան, որ շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ յղեց իս­լա­մա­կան աշ­խար­հի Ռա­մա­զա­նի շրջա­նի սկսե­լուն կա­պակ­ցու­թեամբ ու մաղ­թանք­ներ ը­րաւ մեր երկ­րի ան­դոր­րու­թեան եւ աշ­խար­հի խա­ղա­ղու­թեան հա­մար։ 

Հինգշաբթի, Յունիս 9, 2016