ՏԱՉԻՉ ՎԱՂԸ ԵՐԵՒԱՆ ԿԸ ԺԱՄԱՆԷ

ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գահ երկ­րի՝ Սեր­պիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ի­վի­ցա Տա­չիչ այս օ­րե­րուն ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ դէ­պի Հա­րա­ւա­յին Կով­կաս։ Այս շրջագ­ծով ան վա­ղը պի­տի այ­ցե­լէ Ե­րե­ւան։

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ի­վի­ցա Տա­չիչ ե­րէկ այ­ցե­լեց Ատրպէյ­ճան, իսկ այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Վրաս­տան։ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան բան­բեր Տիգ­րան Բա­լա­յեա­նի բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րով՝ Տա­չիչ վա­ղը Ե­րե­ւա­նի մէջ պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ա­ւա­գա­նիին կող­մէ։

Հարկ է նշել, որ Սեր­պիա տա­րես­կիզ­բէն ի վեր ստանձ­նած է ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նը։ Պա­քուի եւ Ե­րե­ւա­նի շփում­նե­րուն ըն­թաց­քին ան օ­րա­կար­գի վրայ կը բե­րէ նաեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցի ներ­կայ փու­լին վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր՝ նկատի ունենալով, որ իր գլխաւորած կառոյցը կ՚իրականացնէ միջնորդի առաքելութիւն հայ եւ ազէրի կողմերուն միջեւ։

Երկուշաբթի, Յունիս 1, 2015