ՕՊԱՄԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԻՆ ԱՅՑԸ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Զօ­րա­վար Ճոն Է­լըն ներ­կա­յիս Եւ­րո­պա­յի մէջ շրջայց մը ի­րա­կա­նաց­նել կը պատ­րաս­տուի։ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ պայ­քա­րի շրջագ­ծով Օ­պա­մա­յի յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչն է Ճոն Է­լըն, որ իր ներ­կայ ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ օգ­նա­կա­նին՝ Պրէտ Մքկուր­քի հետ։ 

Կը հա­ղոր­դուի, որ իր այ­ցե­լու­թեան ծրա­գի­րը կ՚ընդգր­կէ չորս եր­կիր­ներ՝ վե­րո­յի­շեալ խմբա­ւոր­ման դէմ պայ­քա­րի վե­րա­բե­րեալ քննար­կում­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։ 

Ճոն Է­լըն 12-13 Մար­տին Ի­տա­լիոյ մէջ շփում­ներ ու­նե­նա­լէ վերջ, ու­ղե­ւո­րու­թեան շրջագ­ծով պի­տի ժա­մա­նէ նաեւ Թուր­քիա, ուր Ան­գա­րա­յի ղե­կա­վա­րու­թեան հետ պի­տի ծա­ւա­լէ քննար­կում­ներ։ 

Հինգշաբթի, Մարտ 12, 2015