ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆԻ ՅԱՏԱԿԻՆ ԽԱՉ

Լի­բա­նա­նա­հայ խումբ մը սու­զորդ­ներ նա­խըն­թաց օր Մի­ջերկ­րա­կա­նի յա­տա­կին խաչ մը տե­ղադ­րե­ցին՝ 2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րուն շրջագ­ծով։ Մի­ջերկ­րա­կա­նի Լի­բա­նա­նին վի­ճա­կած հա­տուա­ծէն ներս, 35 մեթր խո­րու­թեան վրայ զե­տե­ղուե­ցաւ այս խա­չը՝ ի յի­շա­տակ հա­յոց նա­հա­տակ­նե­րուն։ Այս խա­չը կը յա­ւեր­ժաց­նէ յի­շա­տա­կը 1915-ի այն զո­հե­րուն, ո­րոնք խեղ­դա­մահ ե­ղած են ծո­վե­րու կամ գե­տե­րու մէջ։

Այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը կա­տա­րուած է Պէյ­րու­թի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թեան, Լի­բա­նա­նի 2015 Թուականի ո­գե­կո­չում­նե­րու կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բին եւ Հայ Կա­թո­ղի­կէից Ներ­սէս Պետ­րոս ԺԹ. Պատ­րիար­քին հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ։ Գործ­նա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը կա­տարուած են «Octopus» ջրա­սու­զու­թեան ա­կում­բին կող­մէ, ո­րու սե­փա­կա­նա­տէրն է Անդ­րա­նիկ Հաթ­թաթ։

Երեքշաբթի, Մայիս 12, 2015