ՊՐԱՍԷՕՐԻ ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ

Եւ­րո­խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Անն Պրա­սէօր ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ, ուր օ­րուան ըն­թաց­քին մէկ­տե­ղուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեա­նի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Անն Պրա­սէօր Ե­րե­ւա­նի մէջ յայտ­նեց, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի լուծ­ման միակ ու­ղին կը հա­մա­րուի երկ­խօ­սու­թիւ­նը։ Իր կար­գին, Ե­դուարդ Նալ­պան­տեանն ալ ան­հրա­ժեշտ հա­մա­րեց ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ձե­ւա­չա­փին զու­գա­հեռ կա­ռոյց­ներ ստեղ­ծե­լէ զերծ մնա­լը։

Եդուարդ Նալպանտեան Անն Պրա-սէօրի հետ զրուցելու ժամանակ ներկա-յացուց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման ուղղութեամբ Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահներուն կողմէ ձեռնարկուած ջանքերը։ Այս ամբողջին մէջ ան անդրադարձաւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին մասին զեկոյց մը պատրաստելու ԵԽԽՎ-ի որոշմամբ։ Ըստ իրեն, զերծ պէտք է մնալ նոր զուգահեռ կառոյցներ, ձեւաչափեր կամ աշխատանքային խումբեր ստեղծելէ, որովհետեւ անոնց աշխատանքը կրնայ վնաս հասցնել եռանախագահներու գործունէութեան։ Ուստի, պէտք է զերծ մնալ այնպիսի քայլերէ, որոնք կրնան վնաս հասցնել ընդհանրապէս բանակցային գործընթացին։

«Սա կը վերաբերի յատկապէս այն կարգի զեկուցողներուն, որոնց նկատմամբ կողմերէն մէկը, տուեալ պարա­գա­յին Ատրպէյճան, ամենաբարձր մակարդակով անվերջ շնորհակալութիւն կը յայտնէ՝ Պաքուի դիրքորոշման շարունակական աջակցութեան համար», ըսաւ Նալպանտեան։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 14, 2015