ՄԽԻԹԱՐԵԱՆՆԵՐՈՒՆ ՍՈՒԳԸ

Հայ­կա­կան ֆութ­պո­լի ար­դի աստ­ղե­րէն, Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի կի­սա­պաշտ­պան Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան եւ իր ըն­տա­նի­քը կ՚ապ­րին սու­գի օ­րեր։ Այս­պէս Հեն­րիխ Մխի­թա­րեան կորսն­ցուց իր մեծ­մայ­րը՝ Լի­տիա Մխի­թա­րեա­նը, ո­րու յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան եւ թաղ­ման կար­գե­րը տե­ղի կ՚ու­նե­նան այ­սօր եւ վա­ղը։ 

Հա­յաս­տա­նի Ֆութ­պո­լի դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը այս առ­թիւ հրա­պա­րա­կած է ցա­ւակ­ցա­կան մը՝ Հեն­րիխ Մխի­թա­րեա­նին եւ իր ըն­տա­նի­քին հա­մար, որու անդամնե-րու շարքին կը գտնուին իր աշխատակիցները։ 

Չորեքշաբթի, Մայիս 27, 2015