ԻՐԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Ի­րա­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցան խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ։ Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի կող­մէ գլխա­ւո­րուած բա­րե­փո­խիչ­նե­րը յաղ­թա­կան դուրս ե­կած են խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րէն։

Միւս կող­մէ, այս ընտ­րու­թիւն­նե­րուն թեկ­նա­ծու հան­դի­սա­ցած եր­կու ի­րա­նա­հայ գոր­ծիչ­ներ՝ Ժորժ Աբ­րա­հա­մեան եւ Կա­րէն Խան­լա­րեան յա­ջո­ղե­ցան ընտրուիլ։

Երկուշաբթի, Փետրուար 29, 2016