ՄԱՅԻՍԻ 28-Ի ՏՕՆԻՆ ԱՌԹԻՒ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄՆԵՐ

Ե­րէկ, Մա­յիս 28-ի Հան­րա­պե­տու­թեան տօ­նը փայ­լուն հան­դի­սու­թիւն­նե­րով նշուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Սար­տա­րա­պա­տի յու­շա­հա­մա­լի­րին մօտ տե­ղի ու­նե­ցած հան­դի­սու­թիւն­նե­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան, որ հան­դէս ե­կաւ ե­լոյ­թով մը։ Տե­ղի ու­նե­ցաւ նաեւ զի­նուո­րա­կան շքերթ։

Տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով հա­ւա­քոյթ մըն ալ տե­ղի ու­նե­ցաւ Սար­տա­րա­պա­տի Ազ­գագ­րա­կան թան­գա­րա­նի հա­մա­լի­րէն ներս։ Հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան կա­տա­րեց նաեւ շարք մը պար­գե­ւատ­րում­ներ։ Այս շրջագ­ծով մե­ծա­րուե­ցաւ նաեւ սփիւռ­քա­հայ յայտ­նի ա­րուես­տա­գէտ Ար­թօ Չաք­մաք­ճեան։

Լուսանկարին մէջ Սերժ Սարգսեան կը յանձնէ պարգեւը վարպետ քանդակագործին։

Ուրբաթ, Մայիս 29, 2015