ԷՐՏՈՂԱՆ-ՃԱՆՍԸՆ ՀԵՌԱԽՕՍԱԶՐՈՅՑ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Անգ­լիոյ վար­չա­պետ Պո­րիս Ճան­սը­նի հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Էր­տո­ղան եւ Ճան­սըն կանգ ա­ռին Ան­գա­րա-Լոն­տոն յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն վրայ։ Բաց աս­տի, եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը անդ­րա­դարձ կա­տա­րե­ցին Սու­րիոյ եւ Լի­պիոյ վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 29, 2019