ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԷՋ ԱՐՑԱԽԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԻՆ ՇՈՒՐՋ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

​ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը Վիեն­նա­յի մէջ այ­սօր քննար­կում­ներ կը ծա­ւա­լեն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին շուրջ։ Հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք (Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ), Ի­կոր Փո­փով (Ռու­սաս­տան) եւ Փիէռ Անտ­րիու (Ֆրան­սա), ինչ­պէս նաեւ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ան­ճէյ Կաս-պըր­չիկ կ՚անդ­րա­դառ­նան Ար­ցա­խի ճա­կա­տի բռնու­թեան նոր դէպ­քե­րուն եւ միջ­նոր­դա­կան ջան­քե­րուն։ Ըստ Ճէյմս Ո­ւոր­լի­քի, ի­րենք հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւո­րու­մը պէտք է դարձ­նեն ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն։

Մինչ այդ, «Ար­մէնփ­րէ­ս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, վա­ղը ԵԱՀԿ-ի կող­մէ մշտա­դի­տար­կում պի­տի ի­րա­կա­նա­ցուի հայ-ա­զէ­րի սահ­մա­նին վրայ։

Միւս կող­մէ, Ե­րե­ւա­նի մօտ Ֆրան­սա­յի դես­պան Ժան Ֆրան­սուա Շար­փան­թիէ յայ­տա­րա­րեց, որ իր երկ­րի ղե­կա­վա­րը՝ Ֆրան­սուա Օ­լանտ մեծ ներգ­րա­ւուա­ծու­թիւն կը ցու­ցա­բե­րէ հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին։ Դես­պա­նին խօս­քե­րով, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան գօ­տիէն ներս առ­կայ կար­գա­վի­ճա­կը ա­նըն­դու­նե­լի է Փա­րի­զի հա­մար։

Ֆրանսացի դեսպանը յայտնեց, որ իր երկիրը անհանգստացած է սահ­մանի եւ շփման գծի վրայ լարուածութիւններու ու­ժեղացումէն։ Ֆրանսա­կան կողմը ջանք չի խնա­յեր, որպէսզի Հայաստա­նի Նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ Ատրպէյ­ճա­նի Նախագահ Իլհամ Ա­լիեւի միջեւ Փարիզի մէջ կայացած հանդիպումէն եւ գործադրուած ճիգե­րէն յետոյ իրավիճակը չվատթարանայ։ Ըստ դեսպանին, բանակցուած լուծումը եւ Մատրիտեան երեք հիմնարար սկզբունքներու վրայ հիմնուած համապարփակ պայ­մանագիրը պէտք է շա­րունակ նախատեսելի ըլ­լան իսկ առկայ կարգավիճակը անընդունելի է։ Շարփանթիէ աւելցուց, թէ ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահութիւնը կոչուած է խաղաղ լուծումներ գտնելու հակամարտ կողմերու եւ տարածքաշրջանային այլ դերակատարներու հետ հանդիպումներու միջոցաւ։

 

 

Երեքշաբթի, Մարտ 31, 2015