ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ ԱԽՈՅԵԱՆ

Իս­րա­յէ­լի Էյ­լաթ քա­ղա­քին մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Եւ­րո­պա­յի մին­չեւ քսան տա­րե­կան­նե­րու ծան­րա­բար­ձու­թեան ա­ռաջ­նու­թիւ­նը։ Հա­յաս­տա­նի նե­րկա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն Դա­ւիթ Յով­հան­նի­սեան այս մրցա­շար­քին ըն­թաց­քին դար­ձաւ ոս­կէ մե­տա­յլա­կիր։

Մին­չեւ Դեկ­տեմ­բե­րի 10-ը պի­տի շա­րու­նա­կուի մրցա­շար­քը, ո­րու ծի­րէն ներս կը մրցին նաեւ մին­չեւ քսա­նե­րեք տա­րե­կան­նե­րը։ Հա­յաս­տա­նը կը ներ­կա­յաց­նեն ընդ­հա­նուր առ­մամբ տաս­նե­րեք մար­զիկ­ներ։ 77 քի­լօկ­րամ Դա­ւիթ Յով­հան­նի­սեան Եւ­րո­պա­յի ա­խո­յեան դար­ձած է՝ եր­կա­մար­տի 326 քի­լօկ­րամ ար­դիւն­քով։

Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 7, 2016