ՀՐԷԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԾՐԱԳԻՐ

Ե­րե­ւա­նի մէջ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցան հրէա­կան մշա­կոյ­թի օ­րեր։ Այս առ­թիւ կեան­քի կո­չուե­ցան բազ­մա­թիւ ծրագ­րեր, ո­րոնք միեւ­նոյն ժա­մա­նակ խորհր­դան­շե­ցին Հա­յաս­տա­նի եւ Իս­րա­յէ­լի բա­րե­կա­մու­թիւ­նը։ Հրէա­կան մշա­կոյ­թի օ­րե­րուն շրջագ­ծով ա­ռա­ւել ու­շադ­րու­թեան ար­ժա­նա­ցան ժո­ղովր­դա­կան պա­րե­րը։

 

Չորեքշաբթի, Մայիս 20, 2015