ԳԱԼՖԱԵԱՆ ՈՒԽՏԻ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՒՈՐՆԵՐԸ ՈԳԵԿՈՉՈՒԵՑԱՆ ՇԻՇԼԻԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՄԷՋ

Գալ­ֆաեան Տան հիմ­նադ­րու­թեան 150-ա­մեա­կի յո­բե­լե­նա­կան ներ­կայ հանգ­րուա­նին շրջագ­ծով շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցան ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ։ Հա­մա­նուն ուխ­տի հիմ­նա­դիր­ներն ու սպա­սա­ւոր­նե­րը վեր­յի­ուե­ցան բիւր յար­գան­քով։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յա­ւարտ կի­րակ­նօ­րեայ Ս. Պա­տա­րա­գի ե­րէկ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն տե­ղի ու­նե­ցաւ Գալ­ֆաեան ուխ­տի միա­բան­նե­րուն հա­մար։

Յետ­մի­ջօ­րէին Շիշ­լիի գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ միա­բա­նու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րուն շիր­մին վրայ ալ մաս­նա­ւոր հո­գե­հանգս­տեան կարգ կա­տա­րուե­ցաւ, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շա­նի, ո­րու կող­քին էին Կրօնական Ժողովի Ատենապետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նէն հիւ­րա­բար քա­ղաքս գտնուող Տ. Գէորգ Եպսկ. Սա­րո­յեան, բազ­մա­թիւ վե­ղա­րա­ւոր­ներ եւ քա­հա­նա­յից դա­սէն ան­դամ­ներ։

Ներ­կայ էին նաեւ Քոյր Գա­յիա­նէ Տուլ­քա­տի­րեան, Գալ­ֆաեան Տան խնա­մա­կա­լու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի Տիա­նա Գամ­բա­րո­սեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը, տնօ­րէ­նու­հի Այ­տա Գա­յաէր, դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ հաս­տա­տու­թեան ե­րախ­տա­գէտ սա­ներ։

Բո­լոր ներ­կա­նե­րը ա­ղօթք բարձ­րա­ցու­ցին առ Աս­տուած՝ որ­պէս­զի Գալ­ֆաեան ուխ­տի հիմ­նա­դիր­ներն ու սպա­սա­ւոր­նե­րը ննջեն խա­ղաղ։ Նոյն առ­թիւ բիւր ե­րախ­տիքով վեր­յի­շուե­ցաւ ա­նոնց կող­մէ բե­րուած նպաս­տը մեր կրթա­կան կեան­քին, առաքե-լութեան բարձր գնահատումով։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 18, 2016