CEMAATİMİZE AÇIKLAMA

Son günlerde Narlıkapı Surp Hovhannes Kilisemizle ilgili dedikodu mahiyetindeki bir söylentiyle ilgili gerçeklerin kamuoyuyla paylaşılma gereği hissedilmiştir.

1. Bir Der Hayrımıza, söylediği atfedilen bir iddiaya göre Narlıkapı Kilisesinden tablolar Patriklik tarafından alınmış, yerine sahteleri konulmuş, asılları satılmış ya da kaybolmuştur.

2. Narlıkapı Kilisesi Yönetim Kurulu ve başkalarıyla yapılan çok yönlü araştırmalar sonucu:

A. Şu anda Vaftiz bölümünde yer alan ozalit baskı dini tabloların yeri zaten hep boştu ve Merhum Mesrob Badriark tarafından gönderilen uygun temalı resimlerin büyütülerek fotokopilerinin koyulmasıyla doldurulmuştur.

B. Narlıkapı kilisesinden hiçbir tablo hiçbir şekilde Patrikhaneye ya da bir Patriklik yetkilisine verilmemiştir.

C. Kilisede geçmişte iki kez olan hırsızlık vakalarında çalınan küçük ebatta tablolar olmuş, bunlar da polis kayıtlarına geçirilmiştir.

D. Narlıkapı Kilisesi Yönetim Kurulu’nu ve Patrikliği zan altında bırakabilecek böyle asılsız ve yakışıksız söylentilere itibar edilmemesini cemaatimizin evlatlarına duyururuz.

3. İlgili Der Hayrımızın üç beş kişiyle yaptığı özel bir sohbette söylediği sözlerin, kontekstinden ayrı bir anlamda çarpıtılarak dedikodu mahiyetinde servis edildiği saptanmıştır. Der Hayrımız ve Yönetim Kurulu yüzleştirilerek yanlış anlaşmalar düzeltilmiş ve böyle bir bildiriyle bu konunun kapatılarak temelsiz dedikodulara son verilmesi kararlaştırılmıştır.

Halkımızın dikkatine sunulur.

PATRİKLİK DİVANI

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 7, 2019