Եկեղեցական

ՈՒՐՈՒԿՈՒԱՅԷՆ ՄԵԿՆԱԾ ՈՒԽՏԱՒՈՐՆԵՐ

​Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը շաբաթավերջին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ հիւրընկալեց Ուրուկուայէն մեկնած խումբ մը ուխտաւորներ։ Հանդիպման սկիզբին, յանուն ուխտաւորներուն շնորհակալութեան խօսքով մը հանդէս եկաւ «Արաքս» ռատիօկայանի տնօրէն Տիէկօ Գարամանուկեան։ Աւելի վերջ Վեհափառ Հայրապետը փոխանցեց իր օրհնութիւնը ուխտաւորներուն։

ՀՈԳԵՒՈՐ ՏԱՃԱՐՆԵՐ

Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գահակալութեան 19-րդ տարեդարձը:
Վեհափառ Հայրապետը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ շաբաթավերջին հիւրընկալեց ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչները:

ԳՀԽ-Ի ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ

Ե­րէկ, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ սկսաւ Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի (ԳՀԽ) ընդ­լայ­նուած կազ­մով նստաշր­ջա­նը։ 
Ժո­ղո­վը բա­ցուե­ցաւ Տէ­րու­նա­կան ա­ղօթ­քով, ա­պա Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ող­ջու­նեց ԳՀԽ­-ի ան­դամ­նե­րը։ 

ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ

Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետն ու Սրբազան Պապը արծարծեցին Երուսաղէմի մէջ եկեղեցիներու իրաւունքներուն վերաբերեալ խնդիրներ:
Վատիկանի նախընթաց օրուան հանդիպման ընթացքին օրակարգի վրայ եկան նաեւ Մերձաւոր Արեւելքէ ներս քրիստոնեայ համայնքներու դիմագրաւած հարցերը:

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԻՏԱԼԻԱ

Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը այսօր կը ժամանէ Միլանօ։ Ինչպէս հաղորդած էինք, հովուապետական այցելութիինը տեղի կ՚ունենայ՝ Միլանոյի Ս. Քառասուն Մանկանց եկեղեցւոյ օծման 60-ամեայ յոբելեանին առթիւ։ 

ՀԱՄԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՕՐԱԿԱՐԳ

Գանատայի վարչապետը շաբաթավերջին ջերմ այցելութիւն մը տուաւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին:
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետը վստահութիւն յայտնեց, թէ Ճասթին Թրիւտօ ապագայի իր տեսլականով մեծ նպաստ մը կը բերէ խաղաղ աշխարհի կառուցման՝ որպէս երիտասարդ ու եռանդուն առաջնորդ:

Էջեր