Ընկերա-մշակութային

ԿԵԱՆՔԻ «ՆՈՐ ԵՐԱՆԳՆԵՐ»

ՊԻԱՆ­ՔԱ ՍԱ­ՐԸԱՍ­ԼԱՆ

Մարդիկ իրենց կեանքի ողջ տեւողութեան կը հանդիպին զանազան դիպուածներու, որոնք թէ՛ կը գորշացնեն եւ թէ կը լուսաւորեն իրենց աշխարհը։ Ձեռքս ամենասիրելի գրիչս առած, աչքերս տետրակի մասմաքուր էջերուն սեւեռած ու մտասուզուած՝ կ՚որոնեմ ամենայարմար բառերը, որպէսզի նկարագրեմ կեանքիս շնորհուած նոր «երանգ»ները։

«ՏՆՏԵՍԻ ԿԻՐԱԿԻ»

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մեծ պահոց շրջանի չորրորդ կիրակին մեր Եկեղեցւոյ Սրբազան Հայրերը կոչած են՝ «Տնտեսի կիրակի», հիմնուելով Աւետարանական առակին վրայ: Աստուածաշունչի աշխարհաբար արեւմտահայերէն թարգմանութեան մէջ տնտեսը կոչուած է՝ «ճարպիկ», արեւելահայերէն եւ արաբերէն թարգմանութիւններուն մէջ՝ «անիրաւ», իսկ գրաբար Աստուածաշունչին մէջ տնտեսի առակին մէջ դարձեալ տնտեսը կոչուած է՝ անիրաւ:

ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Տ. Շահէ Ծ. Վրդ. Անանեան. «Բնականաբար այս գրքի հրատարակութիւնը կ՚արժեւորուի քանի մը հանգամանքներով, որոնցմէ առաջինը թարգմանիչի անձն է»:
«Քասիմ արդէն իր ստացած նախնական եւ միջին բարձրագոյն կրթութեամբ հոգեւոր կեանքին նուիրուած անձնաւորութիւն մըն էր։ Պատահական չէր անոր խիստ կապուածութիւնը՝ Նարեկ մատեանին եւ այս մեծ գաղափարին մտայղացումը անոր կենսափորձի արդիւնքն էր։ Ինծի համար խիստ զարմանալի էր, անակնկալ էր տեսնել, որ Պոլսոյ մէջ, առանց համալսարանական կրթութեան, վարժարան աւարտած գրողը այսքան հմտօրէն կը տիրապետէ գրաբարին, որ կրնայ փոխադրել Նարեկը», ըսաւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Միջեկեղեցական յարաբերութիւններու բաժնի տնօրէնը:

ԺԱՀՐԸ

ԵՐԱՄ 

Լոյսը նոր բացուած էր։
Տիկին Կարինէն մուճակները սալիկներուն քսելով անցաւ խոհանոց։ Վերցուց սրճեփը պահարանէն, դրաւ օճախի փոքր աչքին։ 

«ՀԱՅՈՑ ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ» ՓՈՐԱԳՐԱՆԿԱՐԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հոլանտայի մայրաքաղաքը՝ Ամսթերտամի կեդրոնական հատուածի փողոցները կոչուած են Հոլանտական Ոսկեդարու հռչակաւոր նկարիչներուն անուններով. 17-րդ դարու հոլանտական կերպարուեստի ոսկեդարը նշանակալի ազդեցութիւն ձգած է եւրոպական արուեստի զարգացման վրայ եւ մինչեւ մեր օրերը առկայ է այդ ազդեցութիւնը:

ՄԿՐՏՈՒՈՂԻ ՄԸ ՀՈԳԵՒՈՐ ՄԱՅՐԸ ԵԿԵՂԵՑԻՆ Է

Գրեց՝ ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Մկրտուողի մը հոգեւոր մայրը եկեղեցին է, որու արգանդէն՝ Մկրտութեան աւազանէն կը ծնի քրիստոնեան։
Եթէ ընտանիքի նախընտրած կնքահայրը չի կրնար մասնակցիլ արարողութեան, զոր օրինակ՝ կը գտնուի արտասահման, ոեւէ մէկը կրնայ անոր փոխարէն մասնակցիլ արարողութեան:

ՀԱՅԵՐԷՆ ՀՆԱԳՈՅՆ ԹՂԹԵԱՅ ՁԵՌԱԳԻՐԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երեւանի Մաշտոցեան մատենադարանին մէջ, մարտ 6-ին, հանդիսաւորութեամբ բացուեցաւ հայերէն հնագոյն թղթեայ ձեռագրին եւ անոր վերականգնումին նուիրուած ցուցահանդէսը: Մատենադարանի պատմութեան մէջ առաջին անգամ բացումը կատարուեցաւ ցուցահանդէսի մը, ուր ընդամէնը մէկ ձեռագիր ներկայացուեցաւ:

ԱՆԱՌԱԿԻ ԿԻՐԱԿԻ

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Մեծ պահքի երրորդ կիրակին մեր Սուրբ Եկեղեցւոյ Սրբազան Հայրերը կոչած են «Անառակի կիրակի»: Եթէ հայերէն լեզուի բառարանները բանանք, հասկնալու համար «անառակ» բառին իմաստը, պիտի ունենանք հետեւեալը. ստահակ, փողոցային, անամօթ, աներես, խառնակեաց, անպարկեշտ, անկարգ, անբարոյական, մոլութիւններու անձնատուր եղած, եւ այլն:

Էջեր