Ընկերա-մշակութային

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

Մխիթարեան սանուց միութեան թատերախումբը երէկ երեկոյեան գեղարուեստասէրներուն ներկայացուց «Եոլճուլար» խաղը։ Կեդրոնական սանուց միութեան հաւաքատեղիին մէջ տեղի ունեցաւ ներկայացումը։

Խաղաղութեան Պատե՞ր

 ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Պատանեկան տարիներուս Հիւսիսային Իրլանտան միշտ ալ եղած  էր մտքիս մէջ շփոթ, բայց նաեւ հետաքրքրութիւն ստեղծող երկիր մը: Նախ, որ կային երկու Իրլանտաներ, եւ միշտ չէ, որ կրնայինք այդ տարիներուն զանազանել մէկը միւսէն:

ՔՐԻՍՏՈՍ՝ ՄԵՂՔԻ ՏԻՂՄԻՆ ՄԷՋ ԹԱՒԱԼՈՂ ՄԱՐԴՈՒՆ ԱԶԱՏԱՐԱՐԸ

Ա­ԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

«Տիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ Զիս օծեց եւ ղրկեց՝ աղքատներուն փրկութեան աւետիս տալու, սրտաբեկները մխիթարելու, գերիներուն ազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստահարուածները ազատելու» (Ես 6.1-2։ Ղկ 5.18-19)։

ԿԵՆԴԱՆԱՍԷՐ ԸՆՏԱՆԻՔԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Հազիւ տան դռնէն ներս մտած, սպիտակ, վարդագոյն աչուկներով, փոքրիկ նապիկը ձեռքէն վար կը դնէ: Նապիկը սուրալով աջ ու ձախ կը վազվզէ: Տան մանչուկները ուրախ ճիչերով, պոռչտուքով ետեւէն կը վազեն: Է՛, ինչպէ՞ս կարելի է բռնել արագաշարժ նապիկը, որ սենեակին անկիւնները կը չափչփէ, մէյ մը հոս է, մէյ մը՝ հոն:

ՀՈԳԵՒՈՐ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Աւագ շաբթուան օրերը, թերեւս տարուան ընթացքին եկեղեցւոյ պատգամներուն եւ ծէսերուն աւելի մօտ ըլլալու առիթներ են: Սուրբ Յարութեան տօնին նախորդող այս շաբաթը, յիրաւի հիասքանչ է իր խորհուրդով եւ բոլոր օրերուն մեզի ընծայած առիթներով:

ՀԱՅ ՄԵԾԵՐՆ ՈՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Վեր­ջերս պա­տա­հած դէպք մը ա­ռիթ դար­ձաւ անդ­րա­դառ­նա­լու Ե­րե­ւա­նի փո­ղոց­նե­րու ա­նուն­նե­րուն եւ ա­նոնց մէջ նշմա­րե­լու զար­մա­նա­լի ա­նուա­նա­կո­չում­ներ: 
Ծա­նօթ սփիւռ­քա­հայ մը Ե­րե­ւան ե­կած էր եւ գիրք մը բե­րած էր ին­ծի, հե­ռա­ձայ­նե­ցի, որ­պէս­զի եր­թամ եւ առ­նեմ զայն:

ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Լիբանանահայ բժշկական միութեան տան մէջ տեղի ունեցաւ դասախօսական երեկոյ՝ նուիրուած միութեան եւ Հայկական բժշկական միջազգային ընկերակցութեան պատմութեան:

Էջեր