Ընկերա-մշակութային

ԿԱՐՕՏԸ

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Կարօտը այնպիսի զգացում մըն է, որ բոլորիս կողմէ տարբեր ձեւերով կ՚արտայայտուի։
Երբեմն վիշտ ու տխուր հայեացք կը յառաջացնէ կարօտը, որ մարդիկ կը զգան ոեւէ անձի կամ որեւէ բանի մը բացակայութեան պատճառով։

ԱՆՆՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ՝ ՀԱՅ ԼԵԶՈՒ, ՀԱՅ ԴՊՐՈՑ ԵՒ ՀԱՅ ՈՒՍՈՒՑԻՉ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Հայ դպրութեան եւ հայեցի դաստիարակութեան մասին խօսիլ կը նշանակէ անպայմանօրէն անդրադառնալ հայ դպրոց-հայ լեզու-հայ ուսուցիչ երրորդութեան մասին։ Սփիւռքը այս երեքին միշտ կարիքը ունեցած է եւ ունի։

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐԸ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայ գրող, մանկավարժ, բանաստեղծ, հրապարակախօս, տնտեսագէտ եւ թարգմանիչ, Պոլսոյ Պէրպէրեան վարժարանի հիմնադիր Ռեթէոս Պէրպէրեանի ծննդեան օրն է այսօր: Խասգիւղ 1848-ին ծնած այս հայ գործիչին նշանաբանը եղած է. «Առանց կրթութեան չկայ կեանք, չկայ երջանկութիւն»:

ՎԻՐԱՒՈՐԱՆՔ

ՌԻՄՄԱ ՔԱՐԱՄՈՎԱ
Ռուսերէնէ թարգմանեց՝ 
ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Կինը մահացաւ եւ անոր քովը եկաւ Մահը։ Տեսնելով Մահը՝ ան խնդաց եւ ըսաւ, թէ պատրաստ է, իսկ Մահը հարցուց.
-Ի՞նչ բանի պատրաստ ես։

«ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԻ ՆԱՓՈԼԷՈՆ»Ը

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այսօր ամերիկեան շարժանկարային արուեստի հայ երախտաւորներէն մէկուն՝ Ռուբէն Մամուլեանի ծննդեան օրն է՝ 122-րդ տարին: Ամերիկեան շարժանկարի մէջ յեղաշրջում կատարած այս հայը, որ ողջ կեանքի ընթացքին փառք վայելած է, կեանքէն հեռացած է շուրջ երեսուն տարի առաջ՝ Հոլիվուտի մէջ, անփառունակ վախճանով մը, մինչ այդ իր տասնեակ կատուներուն ընկերակցութեամբ տխուր կեանք մը վարած եւ դիմագրաւած է իր կնոջ արբեցութիւնը, որմէ ան տարիներ կը տառապէր:

ԱՆՄԱՀԱԹՈՒՓԸ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

-Ո՛չ, այդ բոյսը պէտք չէ ջրես...
Իսկոյն կ՚ըսէ Յասմիկ Ցօղիկին, որուն այցելութեան համար եկած ու նոր ներս կը մտնէր, երբ տեսաւ որ Ցօղիկը կը ջրէ իր տան բոյսերը

ՇԱՐԺՈՒՄ՝ ՅԱՆՈՒՆ ՄՈԼՈՐԱԿԻ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Օրեր առաջ Գանատայի մէջ աւելի քան 500 հազար մարդ փողոց ելաւ շուէտուհի անչափահաս աղջկայ մը պահանջներուն աջակցութեան համար: Աղջիկը Կրեթա Թունպերկն է, որ մէկ տարուան մէջ աշխարհահռչակ դարձած է:

Էջեր