Ընկերա-մշակութային

İSTANBUL MODERN-Ի ՄԷՋ ՍԵԴԱ ՇԷԿՈՅԵԱՆԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ

Իս­թան­պու­լի Ար­դի ա­րուես­տի թան­գա­րա­նէն ներս ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ «Artists» ծրագ­րին շրջագ­ծով ձեռ­նարկ մը, ո­րու ա­տե­նա­խօսն էր Հա­յաս­տա­նէն արուես­տա­բան Սե­դա Շէ­կո­յեան։

ԱՇԽԱՐՀԱՏԱՐԱԾ ՇԱՐԺՈՒՄ

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

1970 թուականին հիմնուած Ֆրանսախօսութեան միջազգային կազմակերպութիւնը անցեալ քառասունհինգ տարիներուն ծաւալած է բեղուն գործունէութիւն։
Վաղը՝ Մարտի 20-ին պիտի նշուի Ֆրանսախօսութեան միջազգային օրը, մինչ երկրագունդի վրայ ֆրանսախօսներուն թիւը կը հասնի 550 միլիոնի ։

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԸ

​​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի աշխարհի մէջ դրական որակով մը ընկալումը պայմանաւորելիք գործօնները միշտ առկայ անմիջական ուշադրութեան։
«Խոշոր երկիրները վիթխարի գումարներ կը ներդնեն զիրենք միջազգային մակարդակով ապահովելու համար, հսկայական միջոցներ ուղղելով գովազդին»։

ՉԱՐԵՆՑ 118 ՏԱՐԵԿԱՆ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ ո­գե­կո­չուե­ցաւ հայ գրա­կա­նու­թեան տի­տան­նե­րէն Ե­ղի­շէ Չա­րենց։ Ա­մէն տա­րի Մար­տի 13-ին կը նշուի Ե­ղի­շէ Չա­րեն­ցի տա­րե­դար­ձը։ Ան­ցեալ ի­րե­րա­յա­ջորդ տա­րի­նե­րը կար­ծես կ՚ամ­րապն­դեն ա­նոր դիր­քը մեր գրա­կա­նու­թեան ե­րախ­տա­շատ սպա­սա­ւոր­նե­րու ան­դաս­տա­նէն ներս։

ԶՈՒԻՑԵՐԱՀԱՅ ԵՐԱԺԻՇՏ ՀԱՅԿ ՎԱՐԴԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ՀՆՉԵՑԻՆ ՓՐԱԿԻ ՄԷՋ

Զուի­ցե­րա­հայ եր­գա­հան Հայկ Վար­դա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը վեր­ջերս ա­ռա­ջին ան­գամ հնչե­ցին Փրա­կի Սուրբ Սի­մո­նի եւ Յու­դա­յի ե­կե­ղե­ցւոյ մէջ՝ Զլի­նի Պո­հուս­լաւ Մար­թի­նուի ֆիլ­հար­մո­նիկ նուա­գախում­բի եւ Տա­ւիթ Շուե­ցի ղե­կա­վա­րու­թեամբ:

ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՄԵՆԱՅԱՋՈՂ ԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐԸ

Աշ­խար­հահռ­չակ ֆրան­սա­ցի դաշ­նա­կա­հար Ռի­շար Քլայ­տէր­ման այ­սօր հա­մեր­գով մը հան­դէս կու գայ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Օ­փե­րա­յի եր­դի­քին տակ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ այս ձեռ­նար­կը։ Վա­ղը եւս Քլայ­տէր­ման գե­ղարուես­տա­սէր­նե­րուն պի­տի ներ­կա­յա­նայ երկ­րորդ հա­մեր­գով մը։ 

Էջեր