Հարթակ

ՊԱՄ, ԵՐԵՒԱՆ, ՊԱՄ (41)

ԵՐԱՄ

Թաղումը կրկնակիօրէն լարուած անցաւ Նորայի համար։
Մահուան ներկայութիւնը՝ մէկ կողմէն, եղբօր, մօր, եւ հօր իր հանդէպ խիստ ու պահանջկոտ վերաբերմունքը, յատկապէս իր պղտորութեան մէջ ձգձգուող, միւս կողմէն կը ճնշէր զինք։

ՆԵՐԿԱՅ ՓՈՒԼԻՆ ՍԱԱՏ ՀԱՐԻՐԻՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ՉՈՒՆԻ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Անկախ Սէուտական Արաբիոյ ոչ-խանդավառ եւ նոյնիսկ «գաղջ» մօտեցումներէն, Լիբանանի նախկին վարչապետ Սաատ Հարիրին կը շարունակէ մնալ երկրի վարչապետի պաշտօնի համար թիւ մէկ յաւակնորդը։ Ներսիւննիական խոհանոցին մէջ կայուն դիրք ունեցող Հարիրին իր վերջին տարիներու կեցուածքով կը շարունակէ համարուիլ ո՛չ միայն սիւններու «սիրուած» առաջնորդը, այլ նաեւ վստահելի գործընկերը երկրի շիի-զոյգին, այսինքն «Հիզպուլլահ»ին եւ «Ամալ» շարժումին։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Դարձեալ՝ այդպիսիները չորս ոմանց նման են. նախ՝ նման են հրեաներուն, որոնց Քրիստոս հիւր գնաց ու չընդունեցին, ինչպէս Աւետարանը կ՚ըսէ. «Իր իսկ ստեղծած աշխարհը եկաւ, բայց Իր իսկ ստեղծած մարդիկը զԻնք չընդունեցին: Իսկ զԻնք ընդունողներուն եւ Իրեն հաւատացողներուն իշխանութիւն տուաւ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու» (Յհ 1.11-12), նոյնպէս բարի հիւր եկած է երկինքէն, բայց չեն ընդունիր:

ՆՈՐ ԹՌԻՉՔ ՆՈՐ ՎԻՃԱԿ

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

Արդէն եղաւ մօտաւորապէս վեց ամիս որ չեմ ճամբորդած։ Այս իմ վերջին երեսուն տարիներու հեւքոտ կեանքին համար իւրայատուկ է։ Այս վեց ամիսներու ընթացքին, որուն խոշոր տոկոսը անցաւ մեկուսացման վիճակի մէջ, կեանքի ընթացքը եւ գործունէութիւններու ոճը փոխուեցան։

«ՄԱՔՐՈՆԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԻՒՆ» ԿԱՄ ԻՆՉՔԱՆՈՎ ՊԻՏԻ ՅԱՋՈՂԻՆ ԼԻԲԱՆԱՆԸ «ՓՐԿԵԼՈՒ» ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՓՈՐՁԵՐԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Պէյրութի պայթումէն անցած են գրեթէ երեք շաբաթներ։ Մինչ քաղաքի վիրաւոր շրջանները կը փորձեն ձեւով մը բուժել իրենց վէրքերը, անդին քաղաքական կարեւոր զարգացումներ կ՚արձանագրուին։

Տ.Տ. ՎԱԶԳԷՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՕՐՈՎ՝ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ՓԱԿԵԱԼ ՎԱՆՔԵՐՈՒՆ

ՏՔԹ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ

Ատենը պիտի գար, որ Սովետական կարգերու չորրորդ տասնամեակէն ետք, դէպի Հայաստանի անկախութեան բարեպատեհ ճանապարհին, գրաւեալ եւ փակեալ վանքերը հետզհետէ եւ ամբողջովին պիտի դառնային կրկին սեփականութիւնը Հայ Եկեղեցւոյ, թօթափելով միանգամընդմիշտ իրենց վրայէն պետութեան հակակշիռը։

ՄՈՄ ՎԱՌԵԼՈՎ ԼՈՅՍ ՍՓՌԵԼՈՒ ՊԱՀԸ

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ

Տնտեսական ու ելեւմտական ծանր պայմաններէն ու քորոնաժահրի հետզհետէ ահագնացող համաճարակէն ետք, 4 օգոստոսին Լիբանանն ու անոր ժողովուրդը ստացաւ երրորդ ծանր հարուածը: Պէյրութի նաւահանգիստին մէջ պահ դրուած 2750 թոն ամոնիում նիթրաթի պայթումը քանդեց Մայրիներու երկրի մայրաքաղաքին շուրջ 40 առ հարիւրը եւ մեծ վնասներ պատճառեց անոր արուարձաններուն, ներառեալ՝ հայկական թաղամասերը:

ԴԻՏԵՆՔ ՆՈՐ ՀԻՐՈՇԻՄԱՆ ԵՒ ՆՈՐ ՆԱԿԱԶԱՔԻՆ, ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵՆՔ ՀԱՅՐԵՆԱՏԻՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Նախանձ առթող լուսանկարներ, որոնց բաղդատուելով հայը կը խեղճանայ:
Երկու քաղաքներ՝ որոնց վրայ պայթած էին հիւլէական ռումբերը:

Էջեր