Հարթակ

ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ, ԴՊՐՈՑ ԵՒ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՆ, ՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՆ, ԸԼԼԱՅԻՆ

Կը մտածեմ սփիւռք(ներ)ի հայկական դպրոցի մասին, որպէսզի ան յաջողի ազգային կենդանի լեզու եւ ինքնութեան ազգային մշակոյթ փոխանցել՝ առանց անոնց մանրուքով գոհանալու:
Հայաստանը պետութիւն է, ունի մանկավարժական համալսարան, ուսանողներ կը պատրաստուին ուսուցչութեան:

ԱՄՈՒԼՍԱՐԵԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Պոլսոյ մէջ բնակութիւն հաստատած Հայաստանի քաղաքացիներու մասին յօդուածաշարքս որոշած եմ ընդմիջել, թեմայէն շեղիլ, ընթերցողներուն զեկուցելու համար Հայաստանի մէջ վերջին շաբթուայ ընթացքին տեղի ունեցած կարեւոր զարգացման մը մասին։
Այսպէսով, այս էջով Պոլսոյ հայաստանցիները կը ձգեմ Պոլիս, ու գրչովս կ՚երթամ իրենց հայրենիք, ձեզ ալ հետս տանելով։

ՀԱԳՆԻԼ ԵՒ ՀԱԳՈՒԻԼ

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Այս երկու բայերը մնայուն շփոթի առարկայ են արեւմտահայուն համար, որ ընդհանրապէս չի զանազաներ անոնց տարբերութիւնը:
Ասոնցմէ առաջինը՝ հագնիլ, կը համապատասխանէ գրաբարի ագանել բային, ֆրանսերէնի՝ porter, անգլերէնի to wear բայերուն: 

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Երբ Յիսուս տեսաւ Նաթանայէլը, որ Իրեն կու գար» (Յհ 1.47):
Մեկնութիւն.
Նախքան Նաթանայէլին հասնիլը Յիսուսի մօտ, գովեց զինք երկու պատճառով. նախ՝ որպէսզի ցուցնէ, թէ աստուածային տեսութեամբ գիտցաւ անոր բարեմտութիւնը:

 

ԱՐԴԻ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԻՒՆ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Պատկերասփիւռի գերմանական կայան մը, Ուրբաթ, 23 օգոստոսի իր լուրերուն շարքին, հաղորդեց, որ Պոլիվիոյ մէջ մանուկներու վճարովի աշխատանքը արտօնուած է օրէնքով. տասն տարեկան կամ աւելի փոքր մանուկներ կրնան աշխատիլ եւ դրամ շահիլ։
Հպանցիկ պրպտում մը ձեզի ցոյց պիտի տայ, որ օրէնքը խորհրդարանին մէջ որդեգրուած է 2014 թուականին։ 

ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ ԿԱՍԻԱ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ. «ՅՈՒՇԵՐ ԵՒ ԱՆՑԵԱԼ… ԱՄԷՆ ԲԱՆ ԵՐԿՈՒ ՃԱՄՊՐՈՒԿԻ ՄԷՋ ԴՐԻՆՔ ՈՒ ՔԱԼԵՑԻՆՔ…»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Մեծ է թիւը անոնց, որոնք ինչ-ինչ փոթորիկներու զարնուելէ ետք ոտքի մնացին ու այսօր կը շարունակեն քալել…
Քալել, թերեւս նոր ու անյայտ ճանապարհներէ, ունենալով մէկ իտէալ եւ մէկ նպատակ…։

ԱՇԽԱՐՀԻ ՏԱՐՕՐԻՆԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

Աւելի քան 200 տարի անցած է Միացեալ Նահանգներու անկախութենէն։ Այդ օրերուն՝ ճերմակամորթ ամերիկացիներ իրաւունք ունէին սեւամորթ գերիներ ունենալու եւ զանոնք գործածելու իրենց արտերուն եւ տուներուն մէջ։

ԱՐՀԵՍՏԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՆԱԵ՛Ւ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԷՐԵԱՆ

Մայքրոսոֆթ ընկերութիւնը խոստովանած է, որ «Քորթանա» օգնականի եւ «Սքայփ թրանսլէյթըր» յաւելուածի միջոցով մարդոց ձայնային հաղորդագրութիւնները գաղտնալսած է: Յայտարարութիւնը կատարուած է, երբ «Մատրպորտ»ը յայտնաբերած է ընկերութեան կողմէ պայմանադիր կողմեր վարձելու փաստը՝ «Սքայփ»ի հաղորդակցութիւններ գաղտնալսելու համար:

ԱՆԳԱՐԱ-ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ ԿԱՊԵՐԸ ԴԷՊԻ ՆՈՐ ՓՈՒԼ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վերջին օրերուն տեղի ունեցած դէպքերը (յատկապէս սուրիական ընդհանուր համայնապատկերին վրայ) ցոյց կու տան, որ երկար ամիսներէ ի վեր բաւական լարուած իրավիճակ մ՚ունեցող Անգարա-Ուաշինկթըն յարաբերութիւններու ընդհանուր ուղեծիրը մտած է բաւականին կարեւոր շրջափուլ մը։
Խնդիրն այն է, որ Ուաշինկթըն ի վերջոյ կարողացաւ հասկնալ, թէ Սուրիոյ մէջ իր ունեցած թերացումները տեղ մը պէտք է կասեցուին ու դէպի հին դաշնակից-բարեկամ՝ Անգարա ետդարձ կատարելը՝ բոլոր պարագաներուն ալ փոխշահաւէտ է երկու կողմերուն համար։

Էջեր