Հարթակ

ԴԻՏԵՆՔ ՆՈՐ ՀԻՐՈՇԻՄԱՆ ԵՒ ՆՈՐ ՆԱԿԱԶԱՔԻՆ, ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵՆՔ ՀԱՅՐԵՆԱՏԻՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Նախանձ առթող լուսանկարներ, որոնց բաղդատուելով հայը կը խեղճանայ:
Երկու քաղաքներ՝ որոնց վրայ պայթած էին հիւլէական ռումբերը:

ԱՄՆ-Ի ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀՈՐԻԶՈՆ.․ ՍԿԻԶԲՆ ՈՒ ՎԱԽՃԱՆԸ ՅԱՅՏՆԻ ԺԱՊԱՒԷՆ ՄԸ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Միացեալ Նահանգներու քուէարկողները հազիւ երկուքուկէս ամիս հեռու են նախագահական ընտրութիւններէն: Դեմոկրատներու համագումարին վրայ վարագոյրը իջաւ եւ բացուեցաւ ընտրապայքարի «վերջին մրցավազք»ի բեմադրութիւնը, որ ունի բազմաթիւ ենթապատկերներ:

ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԷՆ

Պատրաստեց՝ ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Մեր մարդկային տկարութիւններուն պատճառով պէ՞տք է խուսափինք Աստուծոյ մեզի թելադրածներէն:
Պատասխան.
Յաճախ որպէս մարդիկ կը փորձենք խուսափիլ Աստուծոյ տուած թելադրութիւններէն, պատճառաբանելով մեր մարդկային տկարութիւնները:

ԱՂԷՏԱՐԱՐ ՊԱՅԹՈՒՄԷՆ ԵՏՔ ԿԱՄ ԻՆՉՊԻՍԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ ԿԸ ՍՊԱՍԷ ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ինչ հուն պիտի առնէ լիբանանահայութեան ապագան եւ արդեօք համայն հայութեան համար մեծ կարեւորութիւն ներկայացնող Լիբանանը պիտի հայաթափուի։
Պէյրութի մէջ տեղի ունեցած ահռելի եւ նոյնիսկ ահասարսուռ պայթումէն երկու շաբաթ անց երկրին մէջ տակաւին վէրքը «տաք» է ու նոյն վիճակին մէջ է լիբանանահայ համայնքը բոլոր առումներով։

ՊԱՄ, ԵՐԵՒԱՆ, ՊԱՄ (39)

ԵՐԱՄ

Երեկոյեան գործէն յոգնած տուն վերադարձաւ Զանան։ Արեւը մար չէր մտած տակաւին։ Այս գիշեր, արտասովորաբար, պիտի չտեսնէր Նորան. երէկ գիշեր հեռաձայներ եւ տեղեկացուցեր էին անոր, որ մօրաքրոջ ամուսինը մահացեր էր Վանաձորի մէջ։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Նայեցէ՛ք, եղբայրներ, անճառ բարիքները, զորս պարգեւեց մեզի Քրիստոս՝ Աստուծոյ Որդին, այլեւ Անոր անչափ սէրը, որովհետեւ երբ մարդիկ զիրար սիրեն, օտար կերակուր եւ առժամանակեայ պարգեւներ կու տան, իսկ մեր Տէրը այնքան սիրեց մեզ, մինչեւ Իր Սուրբ Մարմինն ու Արիւնը տուաւ մեզի, որ յաւիտենական կեանքի պատճառ է:

ՅԵՏՑՆՑՈՒՄՆԱՅԻՆ ՔԱՐՏԷՍԻ ՈՒՐՈՒԱԳԾՈՒՄԸ

ՇԱՀԱՆ ԳԱՆՏԱՀԱՐԵԱՆ

Նաւահանգիստի պայթումին՝ պատահար թէ՞ ծրագրաւորուած խափանարարութիւն ըլլալու իրականութեան բացայայտումը կը թուի, որ երկրորդական նշանակութիւն կը ստանայ: Քաղաքական տրամաբանութեամբ նման իրավիճակ դուռ կը բանայ քաղաքական մեծ քայլերու, նոր գործընթացներու:

ՅԻՇԵԼՈՎ ՀԱԼԷՊՆ ԱԼ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Անկասկած, որ Պէյրութի օրացոյցի 4 օգոստոս, 2020-ը տակաւին երկար ատեն պիտի մնայ աշխարհի եւ յատկապէս հայութեան յիշողութեան մէջ՝ իբրեւ մեծ աղէտ եւ քաղաքական անորոշութեան եւ ընկերային մրրիկի արդիւնք: Այլ խօսքով՝ պատմութեան պատմական հարուած:

Էջեր