Հարթակ

ԱՆԻԾԵԱԼ «ՔՈՐՈՆԱ»Ն ԵՒ ՄԵՆՔ

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Հրահանգ է եւ վերջ: Տնեցիք ինծի բացարձակապէս արգիլեցին տունէն դուրս գալ: Իրաւունք ունին: Որովհետեւ… անէ՛ծք չար սատանային… որովհետեւ ա՛յդ «քորոնա» ըսուած ե՛ւ վախազդու, ե՛ւ մահացու որակուած անկոչ «հիւրը», մեր ապրած ա՛յս հայահոծ քաղաքն ալ հասած է:

«ՔՈՐՈՆԱ» ՎԱՐԱԿԸ ՎՏԱՆԳԱՒՈՐ ՉԷ ԵՒ ԱՅՍՈՒՀԵՏԵՒ ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ԱՆՍԻՐԵԼԻ ՄԵՐՁԱՒՈՐԸ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՅ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ամէն օր երբ կ՚անցնի, մեր աչքերը աւելի խոշոր կը բանանք, աւելի իմանալու համար աշխարհն ու մարդկութիւնը իրեն թիրախ դարձուցած քորոնա «նոր» վարակին մասին։

ՎԱՐԱԿԸ՝ ՎԱՐԱԿ, ԲԱՅՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Տարակոյսէ վեր է, որ մինչեւ այս պահը, երբ մահաբեր վարակը տարածուեցաւ աշխարհի չորս ծագերուն՝ գիտնականներ, մտածողներ, լրագրողներ եւ հանրային ոլորտի ազդեցիկ գործիչներ չեն կարողացած իրական գնահատական մը տալ ստեղծուած իրադրութեան։

ԵՐԿՈՒՆՔԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ

Զարդարուն մոմերը կը պատրաստէր, արդուկուած հագուստները կողք-կողքի կը շարէր Մարի Ծաղկազարդի նախօրէին: Յաջորդ օրը պիտի արթննար, նախաճաշը պիտի պատրաստէր, յետոյ սուրճը, եւ պատրաստուելէ ետք ընտանեօք եկեղեցի պիտի երթային:

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ՈՒ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ

ԳԱԲՐԻԷԼ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՅՎԱԶԵԱՆ
Արդի աշխարհաբարի վերածեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Հարցում. Հաւատացելոց Պատարագ ըսուած մասը ե՞րբ եւ ի՞նչ ձեւով կը սկսի:
Պատասխան.
Հաւատմաքէն ետք սարկաւագը ժողովուրդին կը քարոզէ ու կը խրատէ, որպէսզի հաւատքով Աստուծմէ խնդրեն իրենց մեղքերուն թողութիւն եւ ամէն տեսակի շնորհք ու ողորմութիւն, այս խօսքերով.

ՀՌՈՄԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ԼՈՆՏՈՆ ԵՒ ՍԹՐԱԹՖՈՐՏ. ԲՈԼՈՐԸ ԿԸ ԽՕՍԻՆ՝ «ՔՈՐՈՆԱՅԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ»Ի ՄԱՍԻՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Շատեր հարց պիտի տան, թէ ի՞նչ էր պատճառը, որ քորոնա վարակի տարածման ամենամեծ օճախը դարձաւ Իտալիան։ Երկիր, որ մինչ այդ յայտնի էր զարգացած երկիր (անդամ «Մեծն ութնեակ»ին) մը ըլլալու հանգամանքով եւ այդ զարգացումը անշուշտ միայն տնտեսական երեսակին մասին չէր, այլ նաեւ առողջապահական, կրթական, մարզական, ինչպէս նաեւ բազմապիսի ոլորտներու։

ՊԱՄ, ԵՐԵՒԱՆ, ՊԱՄ

ԵՐԱՄ

23 դեկտեմբեր, 2003։
Հարաւային Իրանի Պամ քաղաքը արեւուն հրաժեշտ կու տար։
Աղաւնիները վայրէջք կը կատարէին, կը վերադառնային իրենց տնակներ, կտկտալով, մէկզմիւսը հրմշտելով կը մտնէին տուփիկներէն ներս, վրայ հասնող աւազամրրիկէն պատսպարուելու յոյսով։

ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Գրաբարէ թարգմանեց՝
ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

Խօսք. «Որովհետեւ ինչ որ Հայրը կը գործէ, Որդին ալ նոյնը կը գործէ» (Յհ 5.19):
Մեկնութիւն.
Այստեղ կը վերացնէ [այն կարծիքը] երեք պատճառով, որով կը կարծէին թէ Որդին Հօրմէն փոքր է:

Էջեր