Օրակարգի նիւթերը

Պէյօղլու. նոր ու բարդ մեկնարկ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Պէյօղլուի սուրբ եկեղեցեաց թաղային խորհուրդի ընտրութիւնը տեղի ունեցաւ հարթ ձեւով՝ ինչպէս արդէն կը նախատեսուէր։ Երկար գործընթաց մը, բարդ աշխատանք մը յաջողութեամբ պսակուեցաւ՝ վերածուելով հաւաքական ձեռքբերումի մը։ Իսկապէս, համայնքը մեծ նախաձեռնութիւն մը ի կատար ածեց։

Տեղեկագիր եւ վկայութիւն…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Կեանքի հոլովոյթը դուռ կը բանայ ինչ-ինչ պատկերներու։ Յարաբերութիւնները այս ամբողջին մէջ առանցքային են։ Երբեմն մարդկային բարեկամական կապերը կը վերածուին գործնական յարաբերութիւններու, երբեմն ալ աշխատանքային պայմաններէ կը ծնին բարեկամութիւններ։ Առաջին հայեացքով, անշուշտ, մարդկային անկեղծութիւնն է բարեկամութեան առանցքը, բայց եւ այնպէս, մաքուր արհեստավարժութիւնն ալ կրնայ այնպիսի գործօն մը ըլլալ, որ կը կերտէ բարեկամութիւններ։

Երկու կիրակի վերջ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Երկու կիրակի վերջ նախատեսուած է Պէյօղլուի սուրբ եկեղեցեաց թաղային խորհուրդին ընտրութիւնը։ Միայն երկու կիրակի… Համայնքի անդամները քուէատուփի մօտ պիտի երթան՝ նոր թաղականները ընտրելու համար։

Աղէտէն անդին…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքը կը դիմագրաւէ՝ իրերայաջորդ երկրաշարժներու ծանր հետեւանքներով պայմանաւորուած հրատապ մարտահրաւէրներ։ Աղէտը այնպիսի համեմատութիւններու հասած է, որ կարիքները ծով են, միջոցները սուղ, ինչ որ կը գոյանայ, անբաւարար կը մնայ վերջին հաշուով։

Սպասումներ, հեռանկարներ, հաշուարկներ եւ պայմաններ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թուրքիա-Հայաստան յարաբերութիւններ. աւելի քան երեք տասնամեակի փակուղի… Հաշուարկներու, սպասումներու, պայմաններու եւ հեռանկարներու խճուղիին վրայ են մշտապէս երկու հարեւանները՝ մինչ ուժերու յարաբերակցութեան առարկայական պատկերը յայտնի է բոլորին։

OKULLAR İÇİN ÖNEMLİ ADIM

ARA KOÇUNYAN

Türkiye Ermeni toplumu deprem felaketinin sarsıntısını yaşarken, ülkedeki trajik ortamın aşılabilmesi için elinden gelenin en iyisini yapabilmek için seferber olmuş durumda. Öte yandan bu acılı ortamda cemaatin gündeminde başka bir ciddi konu daha ön plana çıktı. İstanbul’daki Ermeni cemaat okullarının depreme karşı dayanıklılığı mercek altında.

Իրավիճակի էական փոփոխութիւն…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Քաղաքականութեան մէջ կայ սահմանում մը, որ ընդհանրացած բանաձեւումով կը կոչուի՝ իրավիճակի փոփոխութիւն։ Այստեղ խօսքը կը վերաբերի «ֆորս-մաժէօր» պարագաներու, որոնք իրավիճակի էական, արմատական փոփոխութիւններու պատճառ կրնան դառնալ։

Այս փուլին համայնքին վիճակածը

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ներկայ շաբթուան լուսաբացը ահաւոր ցնցում մը բերաւ երկրին. կարծես արշալոյսը խավարման վերածուած ըլլար։ Հանրապետութեան հիմնադրութեան դարադարձի տարուան սկիզբին միթէ արդա՞ր է այսպիսի ողբերգութիւն մը։ Նախախնամութիւն, անշուշտ, ըսելու բան չկայ։

Կենսական բազմազանութիւն

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Եգիպտոսի նախագահին Հայաստան տուած պաշտօնական այցելութիւնը, որուն արձագանգները կը շարունակուին, իսկապէս շատ կարեւոր իրադարձութիւն մըն է։ Այս այցին նշանակութիւը անկարելի է սահմանափակել միայն Երեւան-Գահիրէ առանցքով։

Էջեր