Օրակարգի նիւթերը

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ-ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑ ԱՌԱՆՑՔԸ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքի առկայ խնդիրները, ընդհանրապէս, ըստ էութեան, կրնան դիտարկուիլ վերջին շուրջ երկու տասնամեակներու հաւասարակշռութիւններուն մէջ։ Թէ՛ համաշխարհային մակարդակի վրայ եւ թէ Թուրքիոյ պարագային այս ժամանակահատուածը կը բնորոշէ պատմական անցումային շրջան մը։

ՆՕՆՕ-ԻՆ ՀՐԱԺԵՇՏ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Այսպէս շուար, այսպէս մոլար ու խոհուն,
Միտք իմ չարչրկած, արհաւիրքներով ծանրաբեռն,
Կը քալես կածաններէ մեկուսի, անհաշտ՝ դուն քեզի,
Կը փորձես մեկնել, գտնել ճար ու դարման՝
Օրերուդ բորբ ու բոսոր, գալարումներուդ՝ անողոք,
Աղջամուղջին գացող ուրուականի մը նման սրտաբեկ,
Կ՚երթաս հեռո՛ւ, չես գիտեր, ո՞ւր կ՚երթաս…։

BASKIN BİR SEÇİM GİRİŞİMİNDEN FIRSAT PENCERESİ YARATABİLMEK

ARA KOÇUNYAN

Türkiye'deki Ermeni toplumunun sorunlarından bazılarının çözümü cemaatin iç dinamikleriyle ilgili, bazılarınınki ise devlete bağlı. Burada tabii ki aynı zamanda geçişkenlikler de söz konusu; ancak temelde böyle bir genelleme yapmak pek de yanıltıcı sayılmaz. Gayrimüslim azınlıkların cemaat vakıflarının çok uzun zamandan beri yapılamayan seçimi de, hiç kuşkusuz çözümü doğrudan devlete bağlı sorunlar arasında yer alıyor.

Նո՛ր համակարգ, նո՛ր հարցականներ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թրքահայ վաքըֆներու միութեան (ԹՎՄ-ERVAB) վերջին ժողովը եկաւ յստակօրէն հաստատել մեր համայնքի օրակարգի նոր առաջնահերթութիւնները։ Փոքրամասնութեանց վաքըֆներու ընտրութեան նոր կանոնադրութիւնը դուռ բացած է թէ՛ նոր համակարգի մը եւ թէ նոր հարցականներու։

Սպասել, բայց ինչպէ՞ս...

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թուրքիոյ ոչ-իսլամ փոքրամասնութեանց համայնքային վաքըֆներու առկախեալ ընտրութեան վաղեմի հարցի լուծման ուղղութեամբ ստեղծուած լաւատեսութիւնը հետզհետէ կ՚ամրապնդուի։ Վերջին շրջանին իրերայաջորդ շրջանառութեան մէջ մտած լսումները միշտ կը վերահաստատեն, թէ ընտրական նոր կանոնադրութեան մշակման գործընթացը տրամաբանական աւարտին հասնելու վրայ է։

ԱՆՀԱՏ, ՀԱՅՐ, ԻՐԱՒԱԲԱՆ, ՔԱՀԱՆԱՅ, ՀԵՂԻՆԱԿ…

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Բոլոր կառոյցները աշխարհի վրայ թէեւ կը հիմնուին անձերու կողմէ, սակայն, առաջին իսկ քայլափոխին կ՚ունենան լիարժէք կայանալու, ամբողջական իմաստով հաստատութիւն մը դառնալու ձգտումը։ Սա է, ըստ էութեան, կատարելագործումի եւ վերելքի ճանապարհը։

Գոնէ այս փուլին

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Փոքրամասնութիւններու վաքըֆներու ընտրութեան առկախեալ խնդրին շուրջ իւրաքանչիւր իրադարձութիւն դարձած է դէպքի մը համազօր։ Արդէն ինն տարիէ ի վեր կը սպասուի նոր կանոնադրութեան մը հրապարակման։

Սպասումներ եւ հարցականներ (գ)

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Անթալիայի Դիւանագիտական ֆորումին մթնոլորտը ամբողջութեամբ կը ցոլացնէր Թուրքիոյ արտաքին քաղաքականութեան այժմու յաւակնութիւնները՝ մասնաւորապէս վերջին տասնամեակներու ձեռքբերումներու լոյսին տակ։ Այդ յաւակնութիւնները կարեւոր նշանակութիւն ունին՝ խորաթափանց պատկերացնելու տեսակէտէ Թուրքիա-Հայաստան յարաբերութիւններու բնականոնացման այժմու գործընթացը, որ նոր փորձ մըն է վերջին 30 տարիներու ժամանակաշրջանին։

Սպասումներ եւ հարցականներ (բ)

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Անթալիայի Դիւանագիտական ֆորումը նոր սպասումներու եւ նոր հարցականներու առիթ դարձաւ՝ Թուրքիա-Հայաստան յարաբերութիւններու բնականոնացման գործընթացին տեսակէտէ։ Չավուշօղլու-Միրզոյեան հանդիպումը առանցքային էր։

Էջեր