Օրակարգի նիւթերը

BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAKFI YÖNETİM KURULU SEÇİMİ ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRMELER (4)

ARA KOÇUNYAN

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı'nın Türkiye Ermeni toplumu yaşamındaki hassas konumu haftasonundaki yönetim kurulu seçimi öncesinde kaçınılmaz olarak mercek altında. Aslında Ermeni cemaatinin gerçeğinde kuşak değişikliği, sağlıklı geçiş süreçleri on yıllardan bu yana genel olarak çok büyük sıkıntılara yol açıyor.

BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAKFI YÖNETİM KURULU SEÇİMİ ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRMELER (3)

ARA KOÇUNYAN

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı'nın Türkiye Ermeni toplumu gerçeğinden gittikçe kopması göze ilk bakışta sadece mali boyutuyla çarpıyor. Ancak on yılların deneyiminden konunun sadece bununla sınırlı olmadığını gözlemlemek mümkün. Böylesine önemli bir kurumun izole olması, kendisini cemaatten soyutlaması, bugün Ermeni toplumunun muzdarip olduğu bir çok sorunun bir anlamda altyapısını da oluşturmakta.

BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAKFI YÖNETİM KURULU SEÇİMİ ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRMELER (2)

ARA KOÇUNYAN

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı'nın tasarrufundaki önemli kaynaklar kaçınılmaz olarak yönetim kuruluna toplumsal yaşamda belli bir önem yüklemekte. Aslında burada o kadar da yadırganacak bir durum olmayabilir ancak asıl mesele on yıllardan bu yana yönetim kurullarının o ağırlığı nasıl kullandığı. Baştan söylemekte belki yarar var, burada sorun tam olarak sadece kaynakların adil paylaşımı da değil.

BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAKFI YÖNETİM KURULU SEÇİMİ ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRMELER (1)

ARA KOÇUNYAN

Türkiye Ermeni toplumunun seçim maratonu bu hafta sonunda tamamlanıyor. Yaklaşık 15 yıllık bir aradan sonra, gayrimüslim azınlık topluluklarının cemaat vakıfları seçim yönetmeliğinin yayımlanmasını izleyen süreçte birbiri ardına seçimler yapıldı. Peşpeşe düzenlenen oylamalar haftalar boyunca sürdü. İşte bu uzun soluklu sürecin son aşaması bu haftasonunda.

Դատավճիռ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Սանասարեան խանի սեփականութեան իրաւունքին շուրջ Սահմանադրական ատեանին կողմէ արձակուած վճիռը չափազանց նշանակութիւն ունի թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքին տեսակէտէ։ Սա մէկ կողմէ իրաւունքի հարց մըն է, իսկ միւս կողմէ ունի նաեւ այլ չափումներ։

Beyoğlu

ARA KOÇUNYAN

Türkiye Ermeni toplumunun yaşamı bu dönemde tamamıyla cemaat vakıflarının yönetim kurulu seçimlerinin dominasyonu altında. Tahmin edildiği üzere, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı'nın durumu da sıcak gündem olarak karşımızda.

Պէյօղլու

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թրքահայ ազգային-եկեղեցական կեանքը այս շրջանին կ՚ուղղորդուի համայնքային ընտրութիւններով։ Ինչպէս արդէն կ՚ենթադրուէր, Պէյօղլուի պարագան դարձած է թէժ օրակարգ։ Դժբախտաբար, ամենայոռետես կանխատեսումները մի առ մի կ՚իրականանան համայնքի աչքին առջեւ։

115-ամեակի յոբելեանը՝ բարոյահոգեբանական պատնէշի յաղթահարման նշանակութեամբ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Եւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթը արդէն 115 տարեկան է։ Այո՛, անշուշտ, ուրախ ենք։ Յոբելեանը կ՚առթէ բարձր տրամադրութիւն։ Տարեդարձի օրով տխրութիւն կ՚ըլլա՞յ։ Յուզումն ու յոյսը պատած են մեր էութիւնը։ Կ՚ալեկոծի մեր ներաշխարհը՝ մինչ պահ մը մենք մեզի թոյլ կու տանք տարուիլ մեր գործի զգացական երեսակներով։ Մարդկայի՞ն, արդա՞ր. է՜հ այլեւս...

Էջեր