Օրակարգի նիւթերը

Հոգեւոր հովիւի փոփոխութեան հարցին շուրջ Պատրիարքարանի եւ Կէտիկփաշայի թաղային խորհուրդին միջեւ փոխըմբռնում գոյացաւ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Գոհունակութեամբ վերահասու կ՚ըլլանք, թէ վերջին օրերուն Պատրիարքական Աթոռի եւ Կէտիկփաշայի Ս. Յովհաննէս եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդին միջեւ փոխըմբռնման մթնոլորտ մը գոյացած է՝ հոգեւոր հովիւի պաշտօնավարութեան վայրի հարցին շուրջ։ 

Պէյրութեան օրերու վկայութիւններ, տպաւորութիւններ եւ բաղդատութիւններ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿ-ի հիմնադրութեան 110-ամեակին առթիւ Պէյրութի մէջ տեղի ունեցաւ շատ յատկանշական յոբելենական հանդիսութիւն մը։ Մօտաւոր անցեալի դարադարձի շրջանին սփիւռքի զանազան առանցքային կեդրոններուն մէջ նշուած էր թերթիս յոբելեանը։

ՀՈՎԻՒՆԵՐՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թրքահայ համայնքային կեանքը շատ երկար ժամանակէ ի վեր հեռու է ամբողջութեամբ խաղաղ ժամանակաշրջան մը ունենալէ կամ վայելելէ։ Վերջին օրերուն համայնքէն ներս դարձեալ մտահոգիչ լուրեր շրջանառութեան մէջ մտած են։

Ընտրական առկախեալ հարցին շուրջ նոր յոյսեր

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ժողովրդավարութեան, մարդու իրաւանց եւ ընդհանրապէս հիմնարար ազատութիւններու վերաբերեալ խնդիրները մշտապէս կը զբաղեցնեն Թուրքիոյ օրակարգը։ Երկար ժամանակէ ի վեր այս առումով բազմաբնոյթ խնդիրներ ցցուած են երկրին առջեւ։

Հրաժեշտ՝ Յակոբ Արապեանին

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Եւ այսպէս Յակոբ Արապեանին այսօր հրաժեշտ կու տանք։ Ոչ եւս է Գատըգիւղի ընտանիքի ամենասիրելի «Ակուլիկ»ը։ Անփոխարինելի կորուստ մըն է այս մէկը, որովհետեւ ան սիրոյ եւ զոհողութեան խորհըրդանշան մըն էր։ Իր թաղին ու շրջանակին մէջ այսքան սիրուած, այսքան համակրանքի արժանացած ուրիշ դէմք մը դժուար թէ գտնուի յաճախ։

Չափ ու սահման

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս այս շրջանին ծագած է փոթորիկ մը։ Շուրջ ամիս մը առաջ իսկապէս արհեստական լոզունգներով, շինծու պատճառներով հրահրուած տագնապ մը ներկայիս կը բնորոշէ ազգային-եկեղեցական կեանքի օրակարգը։ Խումբ մը մարդիկ ասպարէզ կը կարդան Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետին դէմ։ Տխրահռչակ խումբ մը ձեռնոց նետած է մեր հաւատքի հօր՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի մերօրեայ յաջորդին դէմ։

Փրոֆ. Թանէր Աքչամի կողմէ Երեւանի մէջ արտայայտուած մօտեցումները (3)

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Փրոֆ. Թանէր Աքչամի հայկական հարցի վերաբերեալ Երեւանի վերջին խորհրդածութիւններուն շուրջ մեր գրի առած շարքը այսօր կ՚եզրափակենք։ Իր մատնանշած բանալիներու լոյսին տակ հայկական կողմի դիրքորոշումն ալ ուշագրաւ երեւոյթ մը կը պարզէ։

Փրոֆ. Թանէր Աքչամի կողմէ Երեւանի մէջ արտայայտուած մօտեցումները (2)

Փրոֆ. Թանէր Աքչամի մատնանշած հիմնական երեք առանցքին մէջ գլխաւոր բանալին բանաձեւուած է շատ պարզ ու յստակ ձեւով. հայկական հարցը քաղաքական է։ Սա թէեւ յայտնութիւն մը չէ, սակայն թէ՛ իր մարմնաւորած կերպարը եւ թէ իր արտայայտուած այժմու միջավայրը յատուկ իմաստ մը կրնան վերագրել այդ բնորոշման։

Փրոֆ. Թանէր Աքչամի կողմէ Երեւանի մէջ արտայայտուած մօտեցումները (1)

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Փրոֆ. Թանէր Աքչամ հայկական հարցի պարագային այլընտրանքային համոզումներու տէր թուրք պատմաբան մըն է։ Այդ համոզումները էապէս կը տարբերին թրքական պաշտօնական թեզերէն ու նոյնիսկ կը հակադրուին անոնց։

Başkan Bedros ŞİRİnoğlu VADİP’İn bugünkü toplantısında Türkİye Ermenİ toplumunun eğİTİm yaşamındakİ zorlukları DİLE getİRİyoR

Ara KOÇUNYAN

Türkiye Ermeni toplumunda eğitim sistemiyle ilgili sorunlar son günlerde yeniden sıcak gündem oluşturuyor. Bu ortamda Vakıflararası Dayanışma ve İşbirliği Platformu (VADİP) da bugün bir toplantı gerçekleştiriyor. Toplantının gündeminde cemaatin eğitim yaşamıyla ilgili sorunların öncelikli yer tutacağını ön görmek zor değil.

Էջեր